Ľubomíra Goljerová Kultúra

V Žiline sa konala súťaž pod názvom Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka

Podkrovie Makovického domu v Žiline privítalo vo štvrtok 28. októbra 2010 účastníkov krajskej súťaže študentov stredných škôl v rétorike Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka zo žilinského a liptovského regiónu, ktorej hlavnou myšlienkou je snaha priblíži

Po otvorení podujatia riaditeľkou Krajského kultúrneho strediska v Žiline Soňou Řehákovou sa otvoril i priestor pre súťažiacich. V prvej disciplíne sa predovšetkým snažili presviedčať, možno i donútiť k úvahe o tom, aké hodnoty sú v súčasnosti najdôležitejšie, alebo ktorá slovenská osobnosť je pre nich vzorom. Druhá disciplína preverila vedomosti o Alexandrovi Dubčekovi, či už formou úvahy alebo opisu zodpovedali na danú tému, ktorú si vyžrebovali. Jozef Moravec, Anna Bieleschová a Ondrej Nagaj, členovia odbornej hodnotiacej poroty, udelili prvé miesto Simone Obšivanovej z Tepličky nad Váhom, druhé miesto Jane Mrázovej z Liptovskej Sielnice a tretie Terézii Pešulovej zo Žiliny – Trnového, ktoré budú reprezentovať Žilinský kraj na celoštátnom kole. Rétorika bola v stredoveku tretie zo siedmych slobodných umení. Vznikla v starovekom Grécku. V tomto čase bola súčasťou stredného vyššieho vzdelania a často od svojho prejavu závisel úspech rečníka. Ten je dôležitý i v súčasnosti. Vyhlasovateľom krajského kola súťaže rétoriky bol Žilinský samosprávny kraj spolu s Krajským kultúrnym strediskom v Žiline v spolupráci s Občianskym združením Zdravá spoločnosť a Spoločnosťou Alexandra Dubčeka.

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie