Igor Petrík Správy

Šéf mestského výboru Pažický: Toto chcem v Brodne prioritne presadiť!

Vyspovedali sme mestského poslanca a predsedu mestského výboru číslo osem (Budatín, Považský Chlmec, Vranie, Brodno, Zádubnie, Zástranie) Jána Pažického. Ten nám načrtol, čo tieto časti trápi a čo by chcel v rámci riešenia ich problémov presadiť.

Ilustračný obrázok k článku Šéf mestského výboru Pažický: Toto chcem v Brodne prioritne presadiť!
Zdroj: TASR

Vo všetkých mestských častiach obvodu je podľa Pažického potrebné dobudovať inžinierske siete ako vodu, plyn, kanalizáciu, opraviť verejný rozhlas, či zaplátať miestne komunikácie. „V Brodne je to najmä v súčasnosti aktuálna rekonštrukcia potoka Brodňanka, v Budatíne a Zádubní je úlohou číslo jedna vybudovanie chodníka pozdĺž hlavnej cesty z Budatína do Zádubnia, v Zástraní je potrebné zrealizovať nadstrešenie nad schodmi do Domu nádeje, vo Vraní vybudovať lávku ponad Kysucu a obmedziť tranzitnú dopravu cez Vranie, v Považskom Chlmci dobudovať kanalizáciu,“ zhrnul.

Prioritou pre poslanca Pažického je rekonštrukcia Brodňanky v Brodne .„Chcel by som sa zasadiť o to, aby si občania, ktorým v rámci rekonštrukcie potoka budú zbúrané jestvujúce prístupové premostenia k ich rodinným domom ponad Brodňanku, nemuseli tieto nanovo vybudovať a financovať vo vlastnej réžii tak, ako by to mali urobiť podľa terajšieho názoru investora stavby, Slovenského vodohospodárskeho podniku,“ vysvetlil rodák z Brodna.

Doplnil, že spolu s ďalšími zainteresovanými ľuďmi z Brodna presviedča stavbou dotknutých občanov o tom, aby podpísali zmluvy o budúcich zmluvách o zábere častí ich pozemkov. „Aby mohla príprava stavby pokračovať, aby sa zbytočne nestrácal čas. Zároveň podnikáme aktivity, aby zo strany investora a mesta Žilina boli skutočne hľadané riešenia na financovanie vybudovania aj vrchnej časti premostení k rodinným domom dotknutých občanov.“

Mestské časti strádajú

Poslanec podotkol, že občania mestských častí obvodu majú tú „nevýhodu,“ že platia rovnaké miestne dane ako obyvatelia centra mesta. Ale nemajú za to zabezpečený prístup k rovnakej občianskej vybavenosti a ďalším benefitom, ako v meste Žilina, či na sídliskách. „Jedná sa často krát o záležitosti, ktoré sú pre väčšinu obyvateľov centra mesta a sídlisk úplnou samozrejmosťou, nad ktorou sa ani len nepozastavia, že by nemali byť bežnou a automatickou súčasťou života. Bohužiaľ aj v 21. storočí tu máme okrajové prímestské častí, kde nie je všade úplnou samozrejmosťou mať prístup ku kanalizácii či verejnému vodovodu alebo plynu, alebo chodiť bezpečne po chodníkoch a nie po krajoch komunikácií a ciest,“ myslí si poslanec.

Dodal, že k ďalším problémom, ktoré vo všetkých mestských častiach čakajú na vyriešenie patrí aj vybudovanie chodníkov, zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti občanov znížením maximálnej povolenej rýchlosti v určitých rizikových úsekoch miestnych komunikácií alebo potrebná podpora športu, kultúry a voľnočasových aktivít občanov.

Výbor rieši operatívne požiadavky občanov

Zaujímalo nás tiež, ako často sa poslanci mestského výboru číslo osem stretávajú s občanmi. „Prostredníctvom dohodnutých pravidelných stretnutí občanov s poslancami – spravidla jeden krát za štvrťrok. Tu občania zväčša predkladajú problémy dlhodobejšieho a zásadnejšieho charakteru. Ďalej sú to záležitosti a problémy, ktoré sa nahromadili od posledného stretnutia poslanca s občanmi, ale nemajú taký charakter, že by nezniesli odklad,“ vysvetlil poslanec.

Doplnil, že výbor rieši aj aktuálne požiadavky občanov ktoré vzniknú či už nečakane, alebo majú taký charakter, že s nimi nemôžu čakať do najbližšieho stretnutia s poslancami. „V zimnom období to boli najmä požiadavky na skvalitnenie zimnej údržby komunikácií, teraz to bude potreba opráv výtlkov po zimnej údržbe, udržiavanie čistoty verejných priestranstiev, či potreba orezania stromov na cintorínoch,“ uzavrel Ján Pažický.

Na fotografii: Považský Chlmec

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie