Tlačové správy

Radšej s tým počítajte: Žilinčania, onedlho môžu aj vám zaklopať na dvere...

Možno aj k vám príde návšteva a zaklope na dvere. Dopredu preto radšej rátajte s tým, že budete účastní tejto situácie. O čo vlastne pôjde?

Ilustračný obrázok k článku Radšej s tým počítajte: Žilinčania, onedlho môžu aj vám zaklopať na dvere...
Foto: Martin Károly / Zdroj: Dnes24.sk

Štatistický úrad Slovenskej republiky bude totiž od 1. júla do 31. októbra 2019 zisťovať použitie spaľovacích zariadení a spotrebu palív v domácnostiach. Pracovníci sa okrem toho zamerajú aj na zisťovanie zdravotného stavu obyvateľstva.

„Prosíme Žilinčanov o súčinnosť pri realizovaní zberu štatistických údajov a pri realizovaní Európskeho zisťovania o zdraví“, informuje hovorkyňa mesta Barbora Zigová.

Zber štatistických údajov

V období od 1. júla 2019 do 31. októbra 2019 sa vo vybraných domácnostiach na území Žiliny uskutoční štatistické zisťovanie o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach poverenými pracovníkmi Štatistického úradu Slovenskej republiky

Informácie sú chránené

Účelom je získať informácie o individuálnom vykurovaní rodinných domov.

Všetky poskytnuté údaje sú chránené, nezverejňujú sa slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Výsledky zisťovania sa využijú pre účely emisnej inventúry, pre zlepšenie energetickej bilancie a v neposlednom rade nato, aby Slovensko vedelo v budúcnosti plniť požiadavky na vysokú kvalitu ovzdušia a európske a medzinárodné záväzky zníženia národných emisií.

Realizovanie Európskeho zisťovania o zdraví (EHIS)

V období od 1. júla 2019 do 31. decembra 2019 sa vo vybraných domácnostiach na území Žiliny prostredníctvom poverených zamestnancov Štatistického úradu Slovenskej republiky uskutoční Európske zisťovanie o zdraví (EHIS).

Cieľom zisťovania je prostredníctvom štatistických údajov a indikátorov zdravia získať obraz o zdravotnom stave obyvateľstva, využívaní zdravotnej starostlivosti a faktoroch, ktoré zdravie obyvateľstva Slovenskej republiky významne ovplyvňujú.

Všetky poskytnuté údaje sú chránené, nezverejňujú sa slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Výsledky zisťovania sa využijú pre účely emisnej inventúry, pre zlepšenie energetickej bilancie a v neposlednom rade nato, aby Slovensko vedelo v budúcnosti plniť požiadavky na vysokú kvalitu ovzdušia a európske a medzinárodné záväzky zníženia národných emisií.

„Touto cestou zároveň žiadame občanov o ústretovosť pri zbere potrebných údajov. Za porozumenie ďakujeme. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke ŠÚ SR – www.slovak.statistics.sk doplnila hovorkyňa mesta.

Zdroj: Mesto Žilina

Rýchle správy

Najčítanejšie