Ľubomíra Goljerová Rôzne

Prvá ucelená cyklotrasa Vlčince – centrum dokončená

Keďže v Žiline bolo do roku 2008 iba 2,5 km oficiálnych cyklotrás, stalo sa ich budovanie a zapájanie do systému mestskej dopravy veľkou výzvou.

V týchto dňoch bola dokončená prvá ucelená cyklotrasa zo sídliska Vlčince (cez ulice Karpatská, Nitrianska a Nanterská) do centra mesta (Hlboká cesta, Predmestská ulica a ulica Republiky) v dĺžke cca 3,8 km. „Štúdia, ktorú sme ešte v roku 2007 dali vypracovať, zadefinovala zhruba 25 km mestských cyklotrás a ďalších 10 km v blízkom okolí. A aj keď sa ich budovanie nehýbe tak rýchlo, akoby sme chceli, predsa len došlo k posunom. V prvej etape sa podarilo kompletne prepojiť sídlisko Vlčince s centrom, dokončili sme úsek dlhý 3,8 km, cyklochodník pribudol aj na zrekonštruovanom námestí v Bánovej, projekčne sú v druhej etape pripravené Solinky a Vodné dielo v celkovej dĺžke asi 10 km,“ uviedol Ing. arch. Martin Pavelek, hlavný architekt mesta Žilina a podpredseda Slovenskej komory architektov. Používanie bicyklov má v Žiline z roka na rok rastúcu tendenciu. Využitie bicyklov sa zvyšuje najmä s príchodom letného obdobia, keď cyklisti jazdia hlavne rekreačne (Vodné dielo Žilina, Lesopark Chrasť) ale aj cestou do práce a späť.

Prečo sa zatiaľ nepodarilo dokončiť viac cyklotrás? „Mali sme veľké oči a nerátali sme s tým, ako ťažko sa hľadá kompromis medzi vlastníkmi pozemkov a ako dlho trvá splniť všetky dopravno-bezpečnostné zadania. Museli sme naviac aktívne vstúpiť do tvorby nového cestného zákona, ktorý, aj na základe práve našich pripomienok, vytvoril omnoho lepšie podmienky na realizáciu cyklochodníkov. Ale Žilinčania určite zaregistrovali viac priestoru na bicyklovanie. Budúci rok, ak všetko dobre pôjde a predovšetkým budú peniaze, by mala byť dokončená základná „cyklokostra“ mesta,“ doplnil Ing. arch. Martin Pavelek.

Ďalšie budované a plánované cyklotrasy v meste a na okolí: Projekčne a v štádiu povoľovania sú ďalšie ucelené úseky cyklotrás: • Solinky – centrum mesta v dĺžke cca 3,5 km, • Vlčince – Vodné dielo v dĺžke cca 1,5 km, • úsek na Vodnom diele smerom na Strečno v dĺžke 4,5 km • ako aj ďalšie čiastkové úseky, ktoré postupne doplnia a vzájomne prepoja už existujúce úseky cyklotrás.

Rozhodnutie pre bicykel – podujatia pre cyklistov Každoročne je na podporu rozvoja a väčšieho využitia bicyklov v meste a okolí organizovaný Týždeň mobility, rámci ktorého sa konali podujatia ako výstava starých bicyklov, ekologická Pecha Kucha Night, Otvorená ulica pre ľudí – kedy boli niektoré ulice v Žiline uzavreté pre autá, a naopak otvorené chodcom a nemotorovým dopravným prostriedkom, Deň otvorených dverí v Dopravnom podniku mesta Žilina, odborný workshop na tému integrácie cyklistickej dopravy v Žiline, Žilinská cyklojazda, na ktorej si ľudia na bicykloch, korčuliach či skejtbordoch pripomínajú Svetový deň bez áut. OZ Mulica pripravilo aj pilotnú súťaž v rámci kampane Zelená Žilina, ktorá bola zameraná na podporu ekologických druhov dopravy – či už pešej alebo cyklistickej. Aktívnejšie sú aj cyklohliadky mestskej polície.

Zdroj: Mesto Žilina

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie