Pripomíname si Svetový deň boja proti AIDS

Pripnutím červenej stužky dnes môže každý vyjadriť svoju solidaritu s ľuďmi žijúcimi s HIV alebo AIDS.

Ľubomíra Goljerová

Nielen svet, ale aj Slovensko si totiž v prvý decembrový deň prostredníctvom viacerých aktivít pripomína Svetový deň boja proti AIDS. Práve v tento deň sa ľudia na celom svete zamýšľajú nad nebezpečenstvom prenosu HIV/AIDS a možnosťami prevencie. Jednou z týchto aktivít je aj Deň otvorených dverí v Národnom referenčnom centre pre prevenciu HIV/AIDS v Bratislave. Od 8.30 do 12.00 h ponúka záujemcom bezplatné a anonymné testovanie a tiež poradenstvo o infekcii HIV. Svoje brány dnes otvára aj občianske združenie Odyseus. Od 10.00 do 17.00 h ponúkne verejnosti informácie v oblasti prevencie HIV. Pripravená je aj výstava či edukatívne workshopy. Mládež Slovenského Červeného kríža dnes už po štrnásty raz organizuje kampaň Sviečkový pochod. Jej cieľom je vyzdvihnúť potrebu boja s HIV/AIDS, upozorniť verejnosť, že problematika HIV/AIDS sa netýka len jednotlivca, ale celej spoločnosti, a odstrániť diskrimináciu, strach a odsudzovanie ľudí žijúcich s HIV. V rámci kampane budú organizované Sviečkové pochody po celom Slovensku, besedy v školách, informačné stánky v nákupných centrách a ankety na verejných miestach. Boj proti tomuto ochoreniu nie je ľahostajný ani Slovenskej katolíckej charite (SKCH). V rámci Svetového dňa boja proti AIDS, zapája mladých ľudí do snahy zvyšovať povedomie o HIV a AIDS, zaujímať sa o túto tému a podporovať prejavy aktívnej pomoci, vzdelávania, liečby i ľudskej empatie. SKCH bude v tento deň v uliciach Bratislavy rozdávať letáky informujúce o aktivitách v boji proti HIV a AIDS v rozvojových krajinách i svojpomocne vyrobené červené stužky, ktoré sú medzinárodným symbolom solidarity s ľuďmi žijúcimi s HIV alebo AIDS, a rovnako medzinárodným symbolom 1. decembra – Svetového dna boja proti AIDS.

Zdroj: TASR

Tento článok nie je možné komentovať.