Jozef Legéň Správy

Prezidentské voľby sa blížia: Pozrite si rozpis volebných okrskov v Žiline

V sobotu 15. marca sa budú konať voľby prezidenta Slovenskej republiky. Mesto Žilina určilo volebné okrsky a volebné miestnosti, v ktorých sa bude voliť. Pozrite si rozpis ulíc jednotlivých volebných okrskov.

Ilustračný obrázok k článku Prezidentské voľby sa blížia: Pozrite si rozpis volebných okrskov v Žiline
Zdroj: Webnoviny.sk
Volebný okrsok Volebná miestnosť Ulice volebného okrsku
Okrsok č. 1 MsÚ (Staré mesto), Staré mesto, Námestie obetí komunizmu 3350/1
Okrsok Č, 2 MsÚ (Staré mesto), Staré mesto, Námestie obetí komunizmu 3350/1 Antona Bemoláka 6, Bottova, Burianova medzierka, Dolný val, Farská ulička, Hodžova, Horný val, J, M. Geromettu, Jána Reka, Jozefa Vuruma, Makovického, Mariánske námestie, Mydlárska, Na bráne, Na priekope, Námestie Andreja Hlinku 2, 3, 5, 6, 7, 8, Námestie obetí komunizmu, Pemikárska,Pi­vovarská, Predmestská 2, 2A, 2B,8, 10, 11, 12, 36, 17, 18, 19, 20,21,22, 23,24,25,27, Republiky, Sad na Studničkách, Sirotárska, Sládkovičova, Štúrova, Vojtecha Spanyola
Okrsok č. 3 MsÚ (Staré mesto), Staré mesto, Námestie obetí komunizmu 3350/1 1. mája, Daniela Dlabača, Jána Milca 13,14, 15, 17, 19,28,28A. 32, Kukučínova, M. R. Štefánika 3,4,5, 6, 7,9,11, 12,14,15, 16,18, 20, 21,22,23, 24, 25,26, 27,29, 30, 32, 64, 203, Moyzesova 1,3,4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 14, Nám. gen. M. R. Štefánika, Námestie Andreja Hlinku 1, Národná, P. O. Hviezdoslava 2, 3, 4,5,6, 7, S, 9, 10, 11, 15,21,23,25,27,28, 29,31 Sad SNP, Vojtecha Tvrdého
Okrsok č. 4 Spojená škola Kráľovnej pokoja (Staré mesto), Staré mesto, Na Závaží 853/2 Jána Míica 23, 25, 27,29, 31, 33, 35,36,37, 38,39,40,41,4­2,44,46,48, 52, 52A, 54, 56, 58, 60,62, M. R. Štefánika 28,34, 35, 36,37,38,39,40,41, 42,44,45,46,4­7,48,49, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 59, 61, 63,65, Moyzesova 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23,24,25, 26, 27,28, 29, 30, 31,32,33, 34, 35,36,37, 38, 39,40, 41, 42, 43,44, 45,46,47, 48,49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 63A, 64, 65, 66,68, 70, Na stave, Na Závaží, P. O. Hviezdoslava 48, 50, 54, Revolučná Rybníky
Okrsok č. 5 Spojená škola Kráľovnej pokoja (Staré mesto), Staré mesto, Na Závaží 853/2 Hlboká cesta, Janka Kráľa, Košická, Pltnícka, Pod Hôrkou, Predmestská 30,32, 34, 36, 37, 38,40,42,44, 45,46,47,48,49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62,63,64, 66, 71, 75, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, Pri celulózke
Okrsok č. 6 ZŠ Hollého (Staré mesto), Staré mesto, Hollého 400/66 Bratislavská, Czambelova, Gazdova, Kragujevská, Kysucká, Na Sihoti, Na strelnici, Radlinského, Sasinkova, Športová, Štefana, Furdeka, Uhoľná
Okrsok č. 7 ZŠ Hollého (Staré mesto), Staré mesto, Hollého 400/66 Andreja Kmeťa, Framborská, Fraňa Mráza, Hollého, J. M. Hurbana, Jánošíkova, Kálov, Šoltésovej
Okrsok č. 8 Obchodná akadémia Veľká okružná (Staré mesto), Staré mesto, Veľká okružná 1073/32 Daniela Krmana, Dolné Rudiny, Fedora Ruppeldta, Legionárska, Martina Rázusa, Murgašova, Na Štefranici, Námestie Žilinskej synody, Pavla Mudroňa, Priemyselná, Stárkova, Tichá, Tolstého
Okrsok č 9 Obchodná akadémia Veľká okružná (Staré mesto), Staré mesto, Veľká okružná 1073/32 Ambra Pietra, Daxnerova 1,4, 5, 6, 7,8,9,! i, 13, 14, 15,16,17,18, 19,20,2is23, 24,25,26,27.28,29,30, Halašova, Hálkova, Jána Kalinčiaka, Jesenského, Juraja Slotu, Klemensova, Kollárova, Kuzmánvho, Námestie požiarnikov, Orolská, Vajanského, Veľká okružná 1,6, 7, 8,9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,25,27, 28,30,31,32, 33,36, 37,38,39, 40,41, 42,44,45,46,47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57
Okrsok č. 10 Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa (Staré mesto), Staré mesto, Romualda Zaymusa 2205/3 Antona Bemoláka 51, Jozefa Cígera Hronského, Juraja Fándlyho, Komenského 5, 6. 7, 8,9,10, 11.12, 13,14,15, 16,17,18, 19,20,21,22, 23,25,26, 27, 29, 30,31,32, 33,34,36, 37,38, 39, 41,43,44, 45,46 Palárikova, Romualda Zaymusa, Rovniankova
Okrsok č. 11 Cirkevná základná škola Romuaida Zaymusa (Staré mesto), Staré mesto, Romuaida Zaymusa 2205/3 Antona Bemoláka 3,4,5, 6, 7,8,9, 10, 11, i 1A, 12, 12A, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20,21,22,2­4,26,28,30,32, 34,38, 39 SA, 40,42,44,46, Veľká okružná 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88
Okrsok č. 12 Stredná odborná škola elektrotechnická (Hliny), Hliny, Komenského 2621/50 Antona Bemoláka 25, 27, 31, 33, 35, 37,39, 41,43, 45, 48,48A, 50,52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70
Okrsok č. 13 Stredná odborná škola elektrotechnická (Hliny)* Hliny, Komenského 2621/50 Čajakova, Komenského 47,48,49,50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 63A, 65, Puškinova, Tomáša Ružičku
     
Okrsok č. 14 ZŠ Lichardova (Hliny), Hliny, Lichardova 2805/24 Daxnerova 35,37, 39,41, Lichardova
Okrsok č. 15 ZŠ Lichardova (Hliny), Hliny, Lichardova 2805/24 Rajecká 1,3,5,7, Suvorovova, Závodská cesta
Okrsok č. 16 ZŠ Jarná (Hliny), Hliny, Jarná 2599/20 Bytčická, Jarná Kamennú, Pri Rajčianke Rajecká 17, 28,40, Severná, Škultétyho, Žitná
Okrsok Č. 17 ZŠ Jarná (Hliny), Hliny, Jarná 2599/20 Gabajova, Saleziánska
Okrsok č. 18 ZŠ Vendelína Javorku (Hliny), Hliny, Vendelína Javorku 2535/32 Hlinská
Okrsok č. 19 ZŠ Vendelína Javorku (Hliny), Hliny, Vendelína Javorku 2535/32 Hečkova, Ružová
Okrsok č. 20 ZŠ Vendelína Javorku (Hliny), Hliny, Vendelína Javorku 2535/32 Alexandra Rudnaya 1,3,4, 5.6, 7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20.21,22, 22A, 23,24, 25, 26,27,28, 29, 30,3 f, 32, 33, 34, 35,36, 37, 38, 39,40, 4!, 42, 43, 45,46, 47, 48,49, 50, 51, 52, 55, 57, 58, 59, 60,61,62, 63,64, 65, Andreja Lemeša, Antona Petrovského, Benjamína Martinského, Čulenova, Festivalová, Gabriela Povalu, Jána Kovalíka, Juraja Papánka, Juraja Sklenára, Kraskova, Majochova, Mila Urbana, Nešporova, Poľná, Stavbárska, Tajovského 2,4,6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20,22, 24, 26,28, 30, 32, 34,36, 38, 40, 42,44,46, 48, 50, 56, 58, 60,62,64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 80, Vendelína Javorku
Okrsok č. 21 Súkromná základná škola (Bôrik), Bôrik, Oravská 3242/11 Alexandra Rudnaya 66, 67, 68,69, 70, 71. 72, 73, 74, 75, 76, 77. 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90,91, 92, 93,95,96,97, 98, 99, 101,103,110, Bajzova 2,4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 37, 18, 19, 20, 23, 22, Bezručova, Kvetná, Ladiverova
Okrsok č. 22 Súkromná základná Škola (Bôrik), Bôrik, Oravská 3242/11 Bajzov8 24, 25, 26, 27, 28,29, 30, 3i, 32, 33, 34, 35, 37, 39,48A, Oravská
Okrsok c. 23 Stredná odborná škola stavebná (Bôrik), Bôrik, Tulipánová 1943/2 Andreja Žarnova, Bôrická cesta, Cesta k Paľovej búde, Gabčíkova, Janka Silana, Koceľova, Lipová, Mojmírova, Na Malý Diel, Na Veľký Diel, Ovsená, Pod hájom, Pod univerzitou 1, Pod univerzitou 13, Pribinova, Rastislavova, Rudolfa Dilonga, Samova, Slavomírova, Svätoplukova, Tajovského 1,3,3A,3B, 3C,3D,3E,3F, 3G, 3H, 5, 5A, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19,21,23,25,27,27A, 29,33,33, Tulipánová, Univerzitná, Veľkomoravská, Za plavárňou
Okrsok Č. 24 ZŠ Gaštanová (Solinky), Solinky, Gaštanová 3136/56 orová 1,2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9, 10, II, í2, í3, 14, 15, 16, 17, IS, 19,20,21,22, 23,24
Okrsok Č. 25 ZŠ Gaštanová (Solinky), Solinky, Gaštanová 3136/56 orová 25, 26,29.30, 3 K 33, 34, 35,36, 37, 38, 39, 40,41, 43, 45
Okrsok Č. 26 ZŠ Gaštanová (Solinky), Solinky, Gaštanová 3136/56 aštanová 1,2,3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, SI, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20,21,22,23, 24,25,26,27, 28
Okrsok č. 27 ZŠ Gaštanová (Solinky), Solinky, Gaštanová 3136/56 aštanová 29,30, 31, 32,34, 35,36, 37, 38,39,40,41, 42, 44,46, 48, 50, 52, 54, 56
Okrsok Č. 28 ZŠ Gaštanová (Solinky), Solinky, Gaštanová 3136/56 Javorová, Smreková 1,2,3,4, 5– 6, 7, 8,9
Okrsok č. 29 ZŠ Gaštanová (Solinky), Solinky, Gaštanová 3136/56 mreková 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21,22, 23,24,25, 26,27,28,29, 30,31,39
Okrsok č. 30 ZŠ Limbová (Solinky), Solinky, Limbová 3346/30 Limbová
Okrsok Č. 31 ZŠ Limbová (Solinky), Solinky, Limbová 3346/30 Dubová
Okrsok č. 32 ZŠ Limbová (Solinky), Solinky, Limbová 3346/30 Platanová 1,2,3, 4,5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20,21,22, 23
Okrsok č. 33 ZŠ Limbová (Solinky), Solinky, Limbová 3346/30 Jaseňová 1,2,3,4, 5, 6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Platanová24,25,26,2­7, 28,29, 30,31
Okrsok Č. 34 ZŠ Limbová (Solinky), Solinky, Limbová 3346/30 Jaseňová 20, 21, 22, 23, 24,25,26,27, 28,29, 30, 32, 34, 36, 38,40,42, 44, 46
Okrsok č35 ZŠ Limbová (Solinky), Solinky, Limbová 3346/30 J. Tombora, Kopanice, M. Šinského, Osiková, Pod hliniskom, Prielohy, Zábrehy, Zadný Dielec
Okrsok č. 36 Základná škola s materskou školou Sv. Gorazda (Vlčince), Vlčince, Sv. Gorazda 1671/1 Astrová, Čemovská, Ďurka Langsfelda, Krátka, Lombardiniho, Sv. Bystríka, Sv. Gorazda
Okrsok č. 37 Základná škola s materskou Školou Sv. Gorazda (Vlčince), Vlčince, Sv. Gorazda 1671/1 Eduarda Nécseya, Námestie Ľudovíta Fullu
Okrsok Č. 38 Základná škola s materskou školou Sv, Gorazda (Vlčince), Vlčince, Sv. Gorazda 1671/1 Jána Vojtaššáka, Karola Kmeťku, Námestie Jána Pavla II., Poštová
Okrsok č. 39 Gymnázium Varšavská (Vlčince), Vlčince, Varšavská 1677/1 Bulharská, Pittsburgská
Okrsok č. 40 Gymnázium Varšavská (Vlčince), Vlčince, Varšavská 1677/1 Moskovská, Tulská
Okrsok č. 41 Gymnázium Varšavská (Vlčince), Vlčince, Varšavská 1677/1 Námestie j. Borodáča, Nanterská, Obchodná
Okrsok Č. 42 Gymnázium Varšavská (Vlčince), Vlčince, Varšavská 1677/1 B, S. Timravy
Okrsok č.43 Gymnázium Varšavská (Vlčince), Vlčince, Varšavská 1677/1 Dobšinského
Okrsok Č. 44 Gymnázium Varšavská (Vlčince), Vlčince, Varšavská 1677/1 Cubľanská, Matice slovenskej, Obežná, Ústecká, Varšavská
Okrsok č. 45 Gymnázium Varšavská (Vlčince), Vlčince, Varšavská 1677/1 Berlínska, T. Vansovej, Záhorského
Okrsok č. 46 ZŠ Martinská (Vlčince), Vlčince, Martinská 3130/20 Gemerská, Martinská
Okrsok č. 47 ZŠ Martinská (Vlčince), Vlčince, Martinská 3130/20 Zvolenská
Okrsok c. 48 ZŠ Martinská (Vlčince), Vlčince, Martinská 3130/20 Kubínska, Levočská, Popradská, Prešovská
Okrsok č. 49 ZŠ Martinská (Vlčince), Vlčince, Martinská 3130/20 Nitrianska, Piešťanská, Trenčianska
Okrsok č. 50 ZŠ Karpatská (Vlčince), Vlčince, Karpatská 8063/11 Trnavská
Okrsok č. 51 ZŠ Karpatská (Vlčince), Vlčince, Karpatská 8063/11 Fatranská
Okrsok č, 52 ZŠ Karpatská (Vlčince), Vlčince, Karpatská 8063/11 Gerlachovská, Minčolská, Polomská
Okrsok Č, 53 ZŠ Karpatská (Vlčince), Vlčince, Karpatská 8063/11 Karpatská 1,2,3,4,5,9A,­11,13,14,15, Tatranská, Vysokoškolákov
Okrsok č. 54 Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb pre dospelých (Vlčince), Vlčince, Karpatská 3107/6 ,Karpatská 6,7,8,9,10
Okrsok č. 55 Dopravná akadémia Rosínská (Rosinky), Rosinky, Rosínská 3126/2 Bagarova, Brezová, Jasmínová, Jašíkova, Majerská, Mikuláša Nigriniho, Mládeže, Nábrežná, Osloboditeľov,Ro­sínská, Vážska
Okrsok č. 63 ZŠ Do Stošky (Bánová), Bánová, Do Stošky 231/8 Bláhova, Družstevná, JánaČajdu, K cintorínu, Malinová, Mesačná, Námestie sv. Jána Bosca, Riečna, Záhradnícka
Okrsok č. 64 ZŠ Slovenských dobrovoľníkov (Budatín), Budatín, Slovenských dobrovoľníkov 122/7 Bordová, Cesta k vodojemu, Cesta nazáhumnie, Červená, Do Medzilužia, Do parku, Dolná, Hore vŕškom, Horná, K múzeu, Ku zvonici Lúčna, Modrá, Na starej hradskej, Okrová, Slnečná, Topoľová, Záhradná, Zámocká, Závoz, Zelená
Okrsok č. 65 ZŠ Slovenských dobrovoľníkov (Budatín), Budatín, Slovenských dobrovoľníkov 122/7 Azúrová, Béžová, Biela
Okrsok č. 63 ZŠ Do Stošky (Bánová), Bánová, Do Stošky 231/8 Bláhova, Družstevná, JánaČajdu, K cintorínu, Malinová, Mesačná, Námestie sv. Jána Bosca, Riečna,Záhradnícka
Okrsok č. 64 ZŠ Slovenských dobrovoľníkov (Budatín), Budatín, Slovenských dobrovoľníkov 122/7 Bordová, Cesta k vodojemu, Cesta nazáhumnie, Červená, Do Medzilužia, Do parku, Dolná, Hore vŕškom, Horná, K múzeu, Ku zvonici, Lúčna, Modrá, Na starej hradskej, Okrová, Slnečná, Topoľová, Záhradná, Zámocká, Závoz, Zelená
Okrsok č. 65 ZŠ Slovenských dobrovoľníkov (Budatín), Budatín, Slovenských dobrovoľníkov 122/7 Azúrová, Béžová, Biela, Blankytná, Energetikov, Fialová, Hnedá, Karmínová, Letná,Na lány, Námestie hrdinov, Purpurová, Radová, Sivá, Slovenských dobrovoľníkov, Železničná, Žltá
Okrsok č, 66 Spojená Škola (Bytčica), Bytčica, Hlavná 451/2 Ametystová, Antona Bielka, Banícka, Berylová, Bystrická, Dlhá, Granátová, Jantárová, Pažite, Rubínová, Smaragdová, Tehelná
Okrsok č. 67 Spojená škola (Bytčica), Bytčica, Hlavná 451/2 Hattalova, Hlavná, Chalupkova, Liesková, Lipovecká, Matuškova, Na stanicu, Na Záchrasti, Orgovánová, Pod Dielce, Školský dvor, Štaffenovský dvor, Štrková, Za kostolom, Záchrastie
Okrsok č. 68 Základná Škola s materskou školou Brodno, Brodno, Brodno 110/110 Brodno
Okrsok č. 69 Bývalá ZŠ (Mojšová Lúčka), Mojšová Lúčka, Rybné námestie 1/1, Mojšová Lúčka, Rybné námestie 1/1 Belicová, Hlavátková, Karasová, Lieňová, Lipňová, Mojšová Lúčka, Ostriežová, Pstruhová, Šťuková
Okrsok č. 70 MŠ Študentská (Považský Chlmec), Považský Chlmec, Študentská 3/1.5 Alexyho, Bytčianska, Čerešňová, Egrešová, Fialková, Gavlovičova, Hlavná cesta, Horská, Hroznová, Medzierka, Morušová, Mýtna, Na Hôrke, Na Majerisku, Nižedvorská, Nová, Pod Laščeky, Pod Skalkou, Pomocná, Požiarnická, Pri Kysuci, Študentská, Višňová, Vysoká, Závozská, Zúbekova
Okrsok č. 71 MŠ Dedinská (Strážov), Strážov, Dedinská 1/1 Agátová, Bukovinská, Dedinská, Hričovská,Pri rieke,Priehradná, Prieložná, Rajčíanska
Okrsok č. 72 Kultúrny dom Trnové, Trnové, Dolná Trnovská 1/5 Cintorínska, Do Brezičia, Do Brezníka, Do Stávku, Dunajská, Horná Trnovská, Hornádska, Chotárna, Klimovské, Magočovská, Na Bárek, Ohradská, Ondavská, Ovocinárska, Pod Grendel, Skotfta, Šenkárovská, Trnovská medzierka
Okrsok č. 73 Kultúrny dom Trnové, Trnové, Dolná Trnovská 1/5 Do Mažiarca, Do Rovni, Dolná Trnovská, HanuŠákova, Hronská, Ipeľská, Laborecká, Na kopci, Nový Domov, Okrajová, Potoky, Rakové, Šibeničná, Za potokom
Okrsok č. 74 Kultúrny dom Vranie, Vranie, Vrania 261/1 Boncova, Ďatlia, Drozdia, Holubia, Jastrabia, K Rochovici, Labutia, Síehličia, Stračia, Vrania, Vranie
Okrsok č. 75 Základná škola s materskou školou Zádubnie, Zádubnie, Zádubnie 196/196 Zádubnie
Okrsok Č. 76 Kultúrny dom Zástranie, Zástranie, Zástranie 60/60 Zástranie Časť obce Zástranie Na vráta
Okrsok č, 77 Základná škola s materskou školou Školská (Závodie), Závodie, Školská 1/49 9. mája, Bočná, Cesta na štadión, Drieňová, Ferka Urbánka, Krížna, Kvačalova 2,6, 6A, 6B, 7, 11 B, 17,21, 23, Matúša Kavca, Mostová, Na Zápletí, Nábrežie Rajčíanky, Pekná, Pietna, Pod Hradiskom 2, Pod jarkom, Pod vinicou, Potočná, Samuela Timona, Strážovská, Školská, Západná
Okrsok h 78 Základná Škola s materskou Školou Školská (Závodie), Závodie, Školská 1/49 B. Nemcovej, Benku, Gogoľova, Hôrecka cesta, Juraja Závodského, Mládežnícka, Orlík, Pod Hradiskom 3,5, 6, 7, 8,9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20,21,22,23,24, 25, 26,27,28,29,3­0,31,32,33,35,36,37­.38, 39,40,41,41 A, 42,43,44.45,47,48,49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59,60, 61,62,64,65,66, 67A, 68,69, 70, 71, 72, 73,75, 76, 77, 78, 79, 81,83, 85,91, 93,95,97.99, 101, Pod sadom, Prúty, Roľnícka, Vavrirnca Ottmayera
Okrsok č. 79 Kultúrny dom Žilinská Lehota, Žilinská Lehota, Žilinská Lehota 76/76 Žilinská Lehota

foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM