Jozef Legéň Správy

Prepojenosť teórie a praxe: Žiaci v kraji majú prácu istú ešte pred maturitou

Zmluvy a dohody o odbornom výcviku a odbornej praxi uzatvorilo so zamestnávateľmi všetkých 47 stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Žiaci podľa hovorkyne ŽSK Hany Danovej tak dostávajú príležitosť ukázať svoje kvality a výkonmi či prístupom zabojovať o pozíciu na trhu práce.

Ilustračný obrázok k článku Prepojenosť teórie a praxe: Žiaci v kraji majú prácu istú ešte pred maturitou
Zdroj: Dnes24.sk

„Nie je nezvyčajné, že zruční, šikovní žiaci dostávajú od zamestnávateľov, u ktorých vykonávajú prax, ponuky na zamestnanie. Napríklad elektrotechnici z Liptovského Hrádku môžu uzavrieť dohodu o zamestnaní ešte pred maturitou aj vďaka usilovnej príprave a vlastnej snahe počas odbornej praxe. Podobné príklady by sme našli u mnohých ďalších zamestnávateľov – INA Kysuce, KIA Motors Slovakia, s.r.o., Volkswagen Slovakia, a.s., ŽOS Vrútky, a.s., SK Váhostav, ale i v oblasti služieb,“ povedala hovorkyňa ŽSK.

Podiely nezamestnaných absolventov

Na margo uplatnenia absolventov stredných škôl na trhu práce uviedla, že podľa dostupných štatistík z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v jednotlivých regiónoch mali k 31. decembru 2012 najmenší podiel nezamestnaných absolventov v regióne Kysuce Spojená škola Kysucké Nové Mesto (23,4 %) a SOŠ strojnícka Kysucké Nové Mesto (29,1%). „V regióne Turiec to boli Pedagogická a sociálna akadémia Turčianske Teplice (25 %), Obchodná akadémia Martin (25,8 %) a Spojená škola Martin (27 %). V regióne Orava Spojená škola Slanická osada (15 %) a Spojená škola Nižná (25,6 %). V regióne Liptov Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš (12,9 %), Obchodná akadémia Ružomberok (21,6 %) a SOŠ lesnícka J. D. Matejovie Liptovský Hrádok (22,3 %). V regióne horné Považie to boli Stredná priemyselná škola stavebná Žilina (11,7 %), SOŠ elektrotechnická Žilina (14,9 %) a Dopravná akadémia Žilina (21,3 %),“ informovala Danová.

Prepojenie teórie a praxe

Zdôraznila, že podpora odborného vzdelávania a prepojenie teórie s praxou patrí medzi priority ŽSK v oblasti školstva. „Školy a zamestnávatelia pozitívne formujú a ovplyvňujú korektné vzťahy. Dôkazom dobrej spolupráce je aj aktívna činnosť viacerých riaditeľov našich škôl na rôznych pozíciách v stavovských a profesijných komorách a zväzoch. Nezanedbateľnou časťou je zapojenie sociálnych partnerov, zamestnávateľov a zástupcov komôr a zväzov do výchovno-vzdelávacieho procesu pri tvorbe školských vzdelávacích programov,“ uviedla hovorkyňa ŽSK.

Zamestnávatelia podporujú školy

Zamestnávatelia zároveň pomáhajú aj v oblasti materiálno-technického vybavenia stredných odborných škôl. „KIA Motors Slovakia, s.r.o., darovala autá, motory a prevodovky pre potreby výučby v SOŠ technickej v Čadci, Spojenej školy v Martine, Dopravnej akadémie v Žiline, SOŠ strojníckej a Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste. Vienna International darovala CNC stroj, v priestoroch INA Kysuce zriadili stredisko praktického vyučovania pre účely SOŠ strojníckej v Kysuckom Novom Meste,“ dodala Danová.

foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Rýchle správy

Najčítanejšie