Jozef Legéň Rôzne

Jedinečná spolupráca: Odštartujú výmenné pobyty študentov Žilinskej a Karlovej univerzity

Jedinečná spolupráca Žilinskej univerzity a Univerzity Karlovej v Prahe sa dostáva do realizačnej fázy. V projekte GAIN, ktorý ktorý sa zameriava na rozvoj dobrovoľníctva seniorov v oblasti vzdelávania, sa spolupráca odštartuje prvým výmenným pobytom študentov z Karlovej Univerzity.

Ilustračný obrázok k článku Jedinečná spolupráca: Odštartujú výmenné pobyty študentov Žilinskej a Karlovej univerzity
Foto: Jozef Legéň

Univerzita tretieho veku je súčasťou Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity. Ponúka záujmové vzdelávanie pre všetkých nad 45 rokov. Okrem nových študijných programov, ktoré sú zamerané na dejiny Žiliny, osobnosti Slovenska, dejiny hudby, finančnú gramotnosť a tiež viaceré študijné programy na získanie počítačových zručností, pripravuje pod hlavičkou Žilinskej univerzity v partnerskej spolupráci s Univerzitou tretieho veku pri Centre ďalšieho vzdelávania Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe projekt GAIN, ktorý sa zameriava na rozvoj dobrovoľníctva seniorov v oblasti vzdelávania. Ide o jeden z dvoch dvojročných projektov podporených v Slovenskej republike v minulom roku v rámci Programu celoživotného vzdelávania, grantovej schémy „Dobrovoľníctvo seniorov “.

O čo pojde?

„Nosnými aktivitami projektu sú vzájomné trojtýždenné výmenné pobyty študentov – seniorov na partnerských univerzitách, počas ktorých sa aktíve podieľajú na pripravených dobrovoľníckych aktivitách. „Projekt má mimoriadny význam pre identifikovanie a šírenie dobrovoľníctva vo vnútri univerzity i smerom von – z univerzity ku komunite. Univerzita má veľmi silný potenciál pre tieto činnosti, je potrebné ich len identifikovať a „naštartovať“ partnerstvá, bez, ktorých nie je možné tieto aktivity realizovať,“ uviedla Lucia Hrebeňárová, riaditeľka Ústavu celoživotného vzdelávania.

Projekt od augusta 2012, kedy sa začalo s jeho realizáciou, má za sebou svoju prípravnú fázu. Počas nej sa uskutočnila príprava projektových tímov, identifikované boli vstupné aktivity nevyhnutné pre účasť a aktívnu participáciu seniorov na dobrovoľníckych aktivitách partnerov. Pre študentov Univerzity tretieho veku Žilinskej univerzity to boli tréningy počítačových zručností, prezentačných a komunikačných zručností doplnené o informačné stretnutia o dobrovoľníctve.

Realizačná fáza

Prípravná fáza projektu sa v tomto období posúva do realizačnej fázy, ktorá začína prvým výmenným pobytom študentov z Karlovej Univerzity. Dobrovoľnícke aktivity českých študentov – seniorov pripravené Univerzitou tretieho veku Žilinskej univerzity v Žiline sa od 15. apríla 2013 do 5. mája 2013 zamerajú na tri základné cieľové skupiny – žiakov vybraných základných škôl, seniorov – študentov Univerzity tretieho veku Žilinskej univerzity a členov partnerských seniorských združení. Medzi dobrovoľnícke aktivity, do ktorých budú zapojení seniori z Karlovej Univerzity, sa zaradia: lektorovanie prednášok na témy, stretnutia s členmi Redakčnej rady seniorského časopisu Schody, účasť na prednáškach študijných programov Univerzity tretieho veku Žilinskej univerzity, ako i návšteva rôznych kultúrnych podujatí.

„Jedinečnosť projektu je daná najmä oblasťou dobrovoľníctva, ktorou nie je tak často so seniormi spájaná sociálna oblasť, ale oblasť vzdelávania. Jednotlivé fázy projektu vedú k identifikovaniu možností pre rozvoj dobrovoľníctva na univerzitách, čo je nielen u nás, ale i u partnera, jedinečný prístup. Následne plánujeme nastaviť vo vnútri oboch organizácií základné procesy dlhodobo podporujúce tento typ dobrovoľníctva na univerzitách i mimo nich.“ doplnila Zuzana Šimková, koordinátorka projektu.

Realizačná fáza projektu bude pokračovať pobytom študentov Univerzity tretieho veku Žilinskej univerzity v Žiline v novembri 2013 a marci 2014.

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM