Ilustračný obrázok k článku Takto dopadlo referendum: Oficiálne výsledky z Ružomberka, za kraj a celú SR
Zdroj: Dnes24.sk

Takto dopadlo referendum: Oficiálne výsledky z Ružomberka, za kraj a celú SR

Je dohlasované a my už poznáme oficiálne výsledky referenda. Pozrite, ako všeľudové hlasovanie dopadlo na Slovensku a aké výsledky zaznamenal Ružomberok či náš kraj.

Jozef Milan Rôzne
Jozef Milan Rôzne

Takto dopadlo referendum: Oficiálne výsledky z Ružomberka, za kraj a celú SR

Je dohlasované a my už poznáme oficiálne výsledky referenda. Pozrite, ako všeľudové hlasovanie dopadlo na Slovensku a aké výsledky zaznamenal Ružomberok či náš kraj.

Ilustračný obrázok k článku Takto dopadlo referendum: Oficiálne výsledky z Ružomberka, za kraj a celú SR
Zdroj: Dnes24.sk

V sobotu Slovensko a aj naše mesto zažilo referendum, v ktorom tí, čo sa ho zúčastnili, odpovedali na otázky, týkajúce sa manželstva či sexuálnej výchovy. Referendové otázky mali nasledovné znenie:

  1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
  2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
  3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovat účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

Slovensko

V nedeľu doobeda už boli všetky hlasy zrátané a my preto vieme, ako referendum dopadlo. Účasť dosiahla iba 21,41 %, keď v ňom hlasovalo 944 674 z 4 4­11 529 ľudí zapísaných v zoznamoch na hlasovanie. Keďže podmienkou na to, aby bolo platné, bola účasť nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov a prijatie rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou jeho účastníkov, referendum sa zaradilo medzi ďalšie z neplatných slovenských referend. Pozrite sa, ako Slováci odpovedali na jednotlivé otázky:

  Odpoveď „ÁNO“   Odpoveď „NIE“   Neplatné hlasy  
Otázka Počet Podiel Počet Podiel Počet Podiel
1 892 719 94,50 39 088 4,13 12 867 1,36
2 873 224 92,43 52 389 5,54 19 061 2,01
3 853 241 90,32 69 349 7,34 22 084 2,33

Mesto Ružomberok

Zaujímavé sú však aj výsledky referenda v meste Ružomberok, kde účasť dosiahla 24,62 %, keď k urnám pristúpilo 5 892 zo 23 926 oprávnených voličov. Ľudia odpovedali na referendové otázky nasledovne:

  Odpoveď „ÁNO“   Odpoveď „NIE“   Neplatné hlasy  
Otázka Počet Podiel Počet Podiel Počet Podiel
1 5 587 94,82 221 3,75 84 1,42
2 5 500 93,34 289 4,90 103 1,74
3 5 400 91,64 380 6,44 112 1,90

Žilinský kraj

Čo sa týka Žilnského kraja, hlasovacie lístky boli vydané 167 102 oprávneným voličom z 559 323. Účasť tak dosiahla 29,87 %, čo je výrazne viac ako celoštátny priemer. Ako odpovedali ľudia v kraji na trojicu referendových otázok?

  Odpoveď „ÁNO“   Odpoveď „NIE“   Neplatné hlasy  
Otázka Počet Podiel Počet Podiel Počet Podiel
1 159 742 95,59 5 370 3,21 1 990 1,19
2 157 244 94,10 7 074 4,23 2 784 1,66
3 154 448 92,42 9 413 5,63 3 241 1,93
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín