Jozef Milan Samospráva

Prípad hodný osobitného zreteľa: Pohostinstvo Vlkolínec

V strede týždňa sme vás informovali o rokovaní Mestského zastupiteľstva. Jedným zo sporných bodov bol ten, v ktorom sa rozhodovalo o výstavbe pohostinstva na Vlkolínci súkromným investorom Dušanom Nociarom. Jeho spoločnosť Vlkolia, s.r.o. v konečnom hlasovaní získala dôveru.

Ilustračný obrázok k článku Prípad hodný osobitného zreteľa: Pohostinstvo Vlkolínec
Foto: Jozef Milan

Čo predchádzalo

  • Mesto malo v roku 2012 zaradenú v investičnom pláne investíciu – Dom Vlkolínec vo výške 250.tis.€, ale neskôr rozhodlo, že investíciu nebude realizovať zo svojich zdrojov. Vypísalo verejnú obchodnú súťaž, ktorá nebola úspešná, pretože do súťaže v termíne do 08. 11. 2012 neprišiel žiadny návrh.
  • Mesto Ružomberok spracovalo všetky stupne projektovej dokumentácie včítane realizačného projektu, ktorý bol spracovaný v roku 2012 vo výške 1 770 EUR.
  • Mesto investíciou má zámer, vytvoriť podmienky pre prevádzkovanie obchodu a reštauračného zariadenia v lokalite Vlkolínca, keďže doposiaľ Vlkolínec ako navštevovaná lokalita zaradená medzi UNESCO svetové kultúrne dedičstvo, nemá zabezpečený tento druh služieb pre návštevníkov.
  • Súčasne sa mestu Ružomberok uvoľňujú voľné zdroje na alternatívne investície vo výške viac ako 248.tis. €

Čo poslanci schválili

Trvalú prebytočnosť majetku mesta Ružomberok, a to je predaj a nájom nehnuteľností v prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov:

  • nájom rodinného domu, v ktorom je predajňa, cena nájmu/m2/rok v sume 10€, nájom na dobu určitú, najmenej na 20 rokov, predajňa aj po rekonštrukcii zostane vo vlastníctve mesta
  • zámer predaja pozemku zmluvou o budúcej kúpnej zmluve, na ktorom bude žiadateľom vybudovaná prístavba – pohostinstvo, za kúpnu cenu tohto pozemku 25€/m2, čo predstavuje celkovú sumu 8700€ (priestor za rodinným domom – viď foto)

K čomu sa investor zaviazal

Investor bude povinný uviesť do prevádzky reštauračné zariadenie najneskôr do 31.05. 2014. Investor bude povinný prevádzkovať reštauračné zariadenie minimálne po dobu trvania nájmu. Účel prevádzkovania obchodu s potravinami a účel prevádzkovania kuchyne pre reštauračné zariadenie bude nájomca povinný dodržať.

V čom bol spor

Sporné boli a sú zábezpeky pre prípad, že zmluvné strany – z pohľadu poslancov investor – porušia svoje záväzky. Zo schváleného uznesenia vyplýva, že investor v prípade nedodržania termínu výstavby nemá nárok na úhradu nákladov vynaložených na výstavbu rozostavanej stavby pohostinstva určených podľa znaleckého posudku. Bolo zároveň konštatované, že podmienky mesta, ako napríklad klauzula – Pri porušení zmluvných povinností bude mať investor povinnosť zaplatiť Mestu Ružomberok zmluvnú pokutu vo výške 50.tis.€ – môže byť s veľkou pravdepodobnosťou rozhodnutím súdu anulovaná.

Pohostinstvo Vlkolínec
2
Galéria
Foto: Jozef Milan
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM