Jozef Milan Rôzne

Otvorený list zamestnancov Mondi SCP Už nemôžeme čušať !

Otvorený list zverejňujeme v plnom znení, bez akýchkoľvek úprav.

Ilustračný obrázok k článku Otvorený list zamestnancov Mondi SCP  Už nemôžeme čušať !
Foto: Jozef Milan

Napriek vládou Slovenskej republiky priznanému finančnému benefitu , sa MONDI Ružomberok chystá prepúšťať zamestnancov a to z prevádzok a z funkcií z ktorých vyplýva priame ohrozenie zdravia a životov zamestnancov MONDI Ružomberok a obyvateľov Ružomberka a priľahlého okolia. Vedenie Mondi Ružomberok sa chystá priamou racionaližáciou zlúčiť na stredisku BUREU funkciu elektrikára a pracovníka merania a regulácie do funkcie elektromerača a od zlúčenia obsluhy parných kotlov a zlúčenia pracovísk regenerácie chemikálií kôli práve prebiehajúcej petícii zatiaľ upustila. Zrušenie funkcie elektrikára,zru­šenie funkcie merača a ich následné spojenie do tzv.funkcie elektromerača , na takýchto rizikových pracoviskách aké sa na BUREU nachádzajú je čo sa týka bezpečnosti hazardovaním so zdravím a životmi zamestnancov a obyvateľov priľahlého okolia. Firma argumentuje že podobný projekt už vyše roka beží na papierenských strojoch. Jedná sa však o neporovnateľné tvrdenie. Papierenský stroj sa nemôže porovnávať z prevádzkami aké sú na BUREU! (únik vysokoškodlivých organosírnych látok a merkaptánov do ovzdušia, potencionálne vodíkové bomby atd.) V prípade oneskoreného alebo neprofesionálneho zásahu elektroúdržby zákonite dojde k ekologickej havárii. Z hľadiska bezpečnosti je to nereálne, čo zamestnanci deklarovali petíciou!
Zamestnanci kontaktovali odborovú organizáciu DREVO – LESY-VODA-a kresťanské odbory , so žiadosťou o jednanie s vedením firmy a o ich prehodnotenie rozhodnutia. Pod petíciu sa podpísalo viac ako 60-percent zamestnancov strediska Bureu. (celá obsluha prevádzok) 40-percent zamestnancov sú THP-pracovníci. Firma MONDI Ružomberok sa hrdí nulovou toleranciou k nebezpečnému správaniu. Proste nebezpečné správanie vo firme MONDI Ružomberok neexistuje. Je to asi len na oko! Ako ináč môže firma hazardovať zo zdravím a životmi zamestnancov firmy, obyvateľov Ružomberka a okolia? Chce znižovať obsluhu a údržbu na strediku BUREU formou zlučovania funkcií , stredisku ktorého zamestnanci obsluhujú vysokotlakové kotle ( potencionálne vodíkové bomby), ktorého zamestnanci obsluhujú chemické technologické zariadenia ktoré by v prípade havárie vážne ohrozili a poškodili zdravotný stav obyvateľov Ružomberka a priľahlého okolia! Každý obyvateľ sídliska roveň a priľahlých obcí vie ako často sú obyvateľia atakovaný zápachom z celulózky. V prípade úniku sa vždy jedná o technologickú haváriu systému. Už teraz je počet pracovníkov obsluhy a údržby zdecimovaný na množstvo hraničiace so šialenstvom. Firma MONDI Ružomberok si v priebehu minulého roku nechala spraviť nezávislou spoločnosťou personálny audit ktorého výsledok bol čuduj sa svete: ( na stredisku BUREU je podstav zamestnancov) O čo teda firme ide? Stredisko BUREU už niekoľko rokov (začalo to za riaditeľovania ing.Krajčího) prepúšťa zamestnancov obsluhy a údržby v R-kategórii, teda hazarduje s bezpečnosťou ľudí . Prijíma THP-pracovníkov -tzv . vedúcich, asistentov vedúcich, špecialistov, technológov a presúva ich do R – kategórie. (ľudí ktorý v prípade havárie sú zbytočný lebo prví zmiznú , nedvíhajú telefóny a nikto ich nedokáže nájsť. Obsluha si tak musí pomôcť sama len vlastnými silami!) Teda znižuje počet zamestnancov na úkor bezpečnosti ! Platobný priemer v R-kategórii sa vyšplhá hore, takže čo vlastne v R-kategórii chcú? Majú krásne platy! Ale že na stredisku BUREU má smenový elektrikár , merač alebo zámočník – 7–8-platobnú triedu a všetci posledne spomínaný bývalý THP.-PRACOVNíCI terajší už R-kári pod 12-platobnú triedu nejdú, tak o tom sa už nehovorí ! Obsluha dvoch regeneračných kotlov (vodíkových bômb umiestnených v srdci Ružomberskej kotliny) bola zredukovaná na troch pracovníkov,( predtým pracovali na jednom kotli piati pracovníci teda mínus 7) ,obsluha vápennej pece bola zrušená (únik merkaptánov do ovzdušia) -obsluhuje ju predák regenerácie s operátorom č.2 kaustifikácie ¬ -(pretože vápenná pec bez obsluhy nemôže fungovať teda mínus 2) – na úkor bezpečnosti a samozrejme svojich povinností! Jedná sa o obrovský hazard so zdravím ľudí. Môžeme smelo povedať že mnohokrát len vďaka fundovanému zásahu obsluhy ,obetavému prístupu údržby a veľakrát je to už len a len o šťastí, nedošlo v Mondi k ekologickej havárii obrovského rozsahu. (napr.- regeneračný kotol RK1 tečie minimálne každý mesiac ,našťastie zatiaľ väčšinou tečie mimo pásma taveniny. Minulý rok však muselo dôjsť k rýchloodstaveniu RK1. Kotol začal tiecť v pásme taveniny. ) Nech obsluha fundovane nezasiahne tak sídlisko Roveň, Štiavnička,Lisková atď. už nemuseli existovať (aspoň nie v takej forme a v takom stave ako dnes). K podobným situáciam dochádza skoro denne! Doteraz tu však bola obsluha a údržba aj keď už veľmi zdecimovaná!(in­g.Krajčím) Čo sa však stane až dojde k situácii ,keď operátor BUREU (RK1,RK2,KOTOL NA BIOMASU,KAUSTI­FIKÁCIA,PEC NA VÁPNO,ODPÁRKA)bude potrebovať údržbára na okamžitý protihavarijný zásah a nebude ho mať k dispozícii lebo bude mať prácu na niekde inde na druhom konci fabriky alebo bude mať k dispozícii údržbára z druhého konca fabriky, ktorý nebude mať ani páru o danom zariadení! Zatiaľ stredisko BUREU má svoju obsluhu a zaškolenú údržbu! To sa však má v dohľadnej dobe zmeniť.(zase projekt ing.Krajčího,–teraz už riaditeľa divízie celulózka) Pán Boh nech ochraňuje všetko živé v okruhu celulózky. Toto si ešte nikto vo svete nedovolil, ani len v celulózkach postavených mimo obývaných území. Prečo asi? Asi si všade inde vážia životy a zdravie zamestnancov a obyvateľov okolia daľeko viac ako u nás! Riaditelia stredísk ,managéri firmy, majú plné ústa rečí o bezpečnosti ale konajú ako keby mali pod sebou len čísla a nie ľudí . Pýtame sa kde je nulová tolerancia k nebezpečnému správaniu tak hrdo deklarovaná riaditeľom spoločnosti p.Seneckým. Posledne na stredisku BUREU prebieha snaha zlúčiť funkciu elektrikára a merača do funkcie elektromerača, snaha o zlúčenie obsluhy energetických kotlov s kotlom na spaľovanie kôry (vodíkových bômb) bola zatiaľ pozastavená ,(zamestnanci pohrozili štrajkom), snaha o zlúčenie obsluhy chem.úpravne vody s obsluhou kaustifikácie a teda aj vápennej pece s obsluhou odpárky taktiež. (únik vysokoškodlivých organosírnych látok a merkaptánov do ovzdušia) Na troch posledných kmeňových zámočníkov na regenerácii pracujúcich na rannú smenu pripadá len na stredisku 8-rôznych špecialistov, vedúcich ,plánovačov atď.(pracujúcich len na rannú smenu.) Kmeňový smennový zámočníci boli presunutý pod centrálnu údržbu. Platíme ďaleko viac kontraktorom za prácu na ktorú máme vyškolených svojich ľudí.(vraj sú lacnejší ????) Kontraktorom ktorý v prípade havárie nemajú ani zdanie kde sa ktoré zariadenie nachádza ako funguje na čo si majú dávať pozor atd. Svojou prácou , prípadne nedorozumením prameniacim z neznalosti prevádzky ohrozujú seba aj ostatných. Myslíme si že pomyselný pohár trpezlivosti pretiekol a priestor na znižovanie nákladov Je treba hľadať tu! Argumenty obsluhy a elektroúdržby boli zmetené zo stola! Važený , apelujeme na Váš zmysel pre elimináciu nebezpečia a ohrozenia zdravia a životov obyvateľov priľahlého okolia , na Váš patriotizmus k prírode , mestu Ružomberok a jeho okoliu ! Spomínané faktory jednoznačne absentovali na jednaní obsluhy a elektroúdržby s vedením spoločnosti! Doposiaľ sme neinformovali média pretože sme každý jeden museli podpísať mlčanie o dianí vo firme! No myslíme že pomyselný pohár trpezlivosti pomaly ale isto preteká.

Zamestnanci BUREU-MONDI Ružomberok.

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM