Rôzne

My sa pýtame, kandidáti Strany zelených odpovedajú

Ešte neviete, koho a či pôjdete voliť v nadchádzajúcich voľbách do europarlamentu? Možno vám pomôžeme sa rozhodnúť. Všetkým kandidátom sme položili štyri otázky týkajúce sa ich postojov a názorov. A tu si môžete prečítať ich odpovede...

Ilustračný obrázok k článku My sa pýtame, kandidáti Strany zelených odpovedajú
Zdroj: Dnes24.sk

Upozornenie: Otázky sme poslali všetkým oficiálne ohláseným kandidátom do parlamentu Európskej únie. Nie všetci nám do redakcie poslali svoje odpovede, jednotlivé správy budeme preto vždy aktualizovať o nové reakcie.

Otázky:

  1. Prečo ste sa rozhodli kandidovať za europoslanca?
  2. Aký je váš postoj k EUÚ a aké sú vaše hlavné priority, ktoré chcete v europarlamente presadzovať?
  3. Čo považujete za hlavné problémy vo fungovaní EÚ?
  4. Ako vnímate ďalšie posilňovanie kompetencií EÚ? Ktorých kompetencií by sa národné štáty rozhodne nemali vzdať a do ktorých by EÚ nemala vôbec zasahovať a mali by ostať vyslovene v kompetenciách národných vlád?

Ľubomír Schmida

1. Nová zelená Európa s vyššími princípmi – čistý vzduch, čistá voda, čistá pôda, čistá politika a vysoká životná úroveň všetkým obyvateľom EÚ, to sú naše hlavné atribúty a krédo. Kandidovať za poslanca som sa rozhodol z dôvodov ľudskej spolupatričnosti, pretože mi nie je ľahostajná nízka životná úroveň obyvateľov SR, životné prostredie v ktorom naše deti a ľudia žijú, pracujú a relaxujú. Za 24 rokov sa niekoľkonásobné znížila životná úroveň u 80 % obyvateľov SR a najviac trpia dôchodcovia, deti a mladé rodiny. Vysokú nezamestnanosť a beznádej treba v EÚ odstrániť. Slovensko má tretiu najhoršiu kvalitu vzduchu v EÚ, sústavne sa znečisťuje príroda PET – fľašami, igelitovými taškami, konzervami, ale aj čiernymi skládkami, dováža sa odpad z iných krajín EÚ a spaľuje sa u nás, je kontaminovaná pôda a voda, atď. Všetky tieto faktory ovplyvňujú zdravie obyvateľov a kvalitu života.

2. Z globálneho hľadiska sa starý kontinent EÚ musí zjednocovať a byť dôstojným a silným hráčom vo svete vo všetkých oblastiach globálnej ekonomiky, rodiny, zelených technológií a politiky . Je potrebné zabezpečiť pre všetkých obyvateľov EÚ sociálno-ekonomickú rovnováhu, a tým vytvoriť dôstojnú spravodlivú životnú úroveň všetkým občanom. Chceme presadiť náš projekt – Stratégia 2020 – „ozeleňovanie“ ekonomiky a trhu práce z pohľadu Slovenska, ktorého obsahom je:

A . Zelená ekonomika a zelené pracovné miesta ako politická agenda

  • priority a ciele stratégie EURÓPA 2020
  • politický rámec, Slovensko

B . Ozeleňovanie ekonomiky, trhu práce a pracovných miest

  • životné prostredie – ekonomika – trh práce
  • definícia zelených pracovných miest
  • prístupy ku skúmaniu

C . Zamestnanosť a opatrenia na zmiernenie klimatických zmien

  • zelené pracovné miesta v kontexte trhu práce SR

3. Najväčším problémom je sociálno -ekonomická rozdielnosť medzi členskými krajinami EÚ, nekoncepčnosť a nejednotnosť v hlavných potrebách obyvateľov EÚ, ktoré musia vychádzať zo základných ľudských potrieb a rešpektovať tradičné kultúrno – spoločenské a environmentálno -ekonomické tradície jednotlivých národov. Dôležité a základné rozhodnutia v EÚ by mali byť odsúhlasené národnými referendami.

4. Strana zelených vníma súčasné spôsoby riadenia EÚ v rôznych oblastiach ako kontraproduktívne. Je potrebné vrátiť jednotlivým štátom ich historické danosti, v ktorých boli produktívne a tieto rozvíjať a nie ich nezmyselne regulovať a obmedzovať, a tým nahrávať nadnárodným transatlantickým korporáciám. To znamená, že národné štáty by sa rozhodne nemali vzdať kompetencií, ktoré vychádzajú z ich historického spoločenského a ekonomického vývoja. Ak chcú jednotlivé štáty EÚ prežiť, musí byť Európa ako celok silná a jednotná, inak ju rozomelú globálne mašinérie. To znamená, že k tomuto sa musí vytvoriť základná koncepcia a stratégia, ktorá dá vyšší princíp a zmysel vzostupu EÚ.

Základom fungovania EÚ je zabezpečiť potravinovú, energetickú, ekonomickú, zdravotnícku, finančnú a informačnú sebestačnosť všetkým obyvateľom EÚ s prihliadnutím na zelenú politiku. Aby sme neboli pod vplyvom trans-atlantických štruktúr, ktoré sofistikovane ovplyvňujú a zasahujú do suverenity EÚ a jednotlivých štátov, je veľmi potrebné vytvoriť samostatný európsky bezpečnostný systém ktorý by mal vychádzať z historických súvislostí a vzťahov európskych národov a súčasne by mal reflektovať na vznikajúce mnohopolárne geopolitické usporiadanie sveta (tvoriaci sa euroázijský zväz, krajiny BRICKS,…). Strana zelených je proti akémukoľvek násiliu, vojne, porobe a utláčaniu a ich skrytým formám . Sme za pokojné a mierové riešenia konfliktov a problémov (nebojujme – obchodujme).

Máme jedinečnú príležitosť presadzovať pozitívne zmeny, nakoľko máme silnú frakciu zelených v európskom parlamente, môžeme sa k nim pridať, a tým aj zviditeľniť náš región a priniesť priame financie pre Liptov. Urýchlene treba riešiť problémy zo záplavami a vybudovať záchytné hrádze z fondov EU.

www.stranazelenychza.sk

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM