Jozef Milan Samospráva

Mestskí poslanci: Občan, zelený odpad kompostuj!

Národná rady SR zmenila v októbri 2013 zákon o odpadoch, v ktorom upresnila povinnosti obcípri nakladaní s biologicky rozložiteľným odpadom. Poslanci mesta Ružomberok prijali na stredajšom rokovaní všeobecne záväzné nariadenie, v ktorom je riešená aj otázka biologického odpadu zo záhrad a parkov.

Ilustračný obrázok k článku Mestskí poslanci: Občan, zelený odpad kompostuj!
Foto: Jozef Milan

Hierarchia odpadového hospodárstva

Zákon NR SR zaviedol aj nový pojem – hierarchia odpadového hospodárstva, ktorý mestskí poslanci premietli do VZN:"Na území mesta je každý pôvodca komunálneho odpadu povinný uplatňovať túto hierarchiu odpadového hospodárstva:

  • a) predchádzanie vzniku odpadu
  • b) príprava na opätovné použitie
  • c) recyklácia
  • d) iné zhodnocovanie
  • e) zneškodňovanie."

Domáce kompostovanie

Pri tzv. zelenom odpade zo záhrad a parkov je tu snaha mesta v maximálnej možnej miere zaviesť systém domáceho kompostovania, a takto vzniknutú hmotu vrátiť opäť do pôdy, ako významný biologický materiál. Zelený odpad z parkov a verejných plôch bude kompostovaný v kompostárni, ktorú bude prevádzkovať zmluvný vývozca Technické služby a.s.

Systém zberu zeleného odpadu

V prípade, že zelený odpad zo záhrad nebude vlastník pozemku kompostovať a ani ho nedovezie na zberový dvor, bude mať možnosť zapojiť sa do systému vývozu.Na základe požiadavky vlastníka pozemku – producenta zeleného odpadu – mu bude dodaná 120 l plastová nádoba hnedej farby. Do tejto nádoby bude možné uložiť zelený odpad v rozložiteľných 30 litrových vreciach. Tieto vrecia budú dodané v počte cca 3 ks na jeden vývoz. Spôsob vývozov bude zverejnený v samostatnom harmonograme.

Likvidácia konárov

Nová úprava VZN predpokladá aj likvidáciu dreveného odpadu zo záhrad (konáre). Budú určené miesta a čas, kedy bude môcť občan konáre doviesť a zmluvný vývozca zabezpečí ich likvidáciu štiepkovaním (nevylučuje sa dovezenie do zberového dvora na vlastné náklady).

Celé VZN nájdete na: http://www.ruzomberok.sk/…-04-2013-msz

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM