Jozef Milan Samospráva

Mestská Zelená linka: Drvivá väčšina volaní sa týka smradu z ČOV Hrboltová

Mesto Ružomberok zriadilo v marci minulého roka bezplatnú zelenú linku, cez ktorú je možné oznámiť problémy, alebo uviesť pripomienky ohľadom životného prostredia v meste. Do februára 2014 využilo túto možnosť 72 oznamovateľov. Správu o fungovaní linky prerokujú poslanci zastupiteľstva.

Ilustračný obrázok k článku Mestská Zelená linka: Drvivá väčšina volaní sa týka smradu z ČOV Hrboltová
Foto: Jozef Milan

Mesto Ružomberok zriadilo v marci 2013 bezplatnú zelenú linku – č.tel. 0800 333 001 – na ohlasovanie problémov ohľadom životného prostredia. Po zaznení signálu je potrebné uviesť problém, meno a kontakt. Cieľom zriadenia zelenej linky bolo umožniť obyvateľom mesta v čo najkratšom čase zaslať pracovníkom Mesta informácie, ktoré sú následne vyhodnotené a realizujú sa opatrenia na zlepšenie resp. odstránenie nepriaznivého stavu. V termíne od 23.3.2013 do 22.1.2014 bolo na zelenej linke zaznamenaných 72 volaní, z toho 11 sa týkalo napríklad:

  • zápach z kanalizácie na ul. Nám.Slobody, Š.Moyzesa, Sv.Anny – 3 volania (oznámenie bolo odstúpené Mondi SCP a.s. a VSR a.s. na vybavenie)
  • sťažnosť na voľný výbeh psov na sídlisku Klačno – 1 volanie (oznamovateľ bol telefonicky oboznámený o znení zákona č. 282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a o možnosti kontaktovania Mestskej polície Ružomberok na priame vybavenie sťažnosti)
  • výrub drevín na sídlisku Roveň – ul.Za dráhou – 1 volanie (oznamovateľ bol oboznámený telefonicky o možnostiach požiadania o výrub drevín v zmysle zákona)
  • oznámenie o nepovolenej skládke odpadu na Bystrickej ceste – 1 volanie (oznámenie bolo preverené a skládka odstránená)
  • znečisťovanie ovzdušia dymom z domu na Nám.A.Hlinku – 1 volanie (oznámenie bolo preverené a vykonané opatrenia)

Zápach z prevádzky ČOV Hrboltová – 61 volaní

V zmysle zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší Mesto Ružomberok nie je kompetentný orgán na vykonávanie kontrolnej činnosti v ČOV Hrboltová a ukladanie nápravných opatrení. Z tohto dôvodu boli oznámenia o zápachu z prevádzky ČOV Hrboltová zasielané Slovenskej inšpekcii životného prostredia Žilina so žiadosťou o vykonanie kontroly a taktiež Mondi SCP a.s. Ružomberok. Slovenská inšpekcia životného prostredia Žilina vykonala kontroly v roku 2013 dňoch:

  • 19.3.2013 Výsledok kontroly: bolo zistené porušenie podmienok integrovaného povolenia za čo bola uložená pokuta a opatrenia na nápravu
  • 5.4.2013 Nebolo zistené porušovanie podmienok integrovaného povolenia.
  • 23.4.2013 Nebolo zistené porušenie podmienok integrovaného povolenia.
  • 24.9.2013 Nebolo zistené porušenie podmienok integrovaného povolenia.
  • 21.11.2013 Kontrola vykonaná na zisťovanie dodržiavania podmienok integrovaného povolenia na základe podnetu Anny Šanobovej , Daniela Okála (predseda OZ Zdravý domov) a Mesta Ružomberok. Nebolo zistené porušenie podmienok integrovaného povolenia.

zdroj: ruzomberok.sk; ilustračné foto: rk24;

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM