Jozef Milan Samospráva

Bude stáť v Ružomberku Koloseum? Poslanci pridali investorovi ďalšie podmienky

Mestské zastupiteľstvo v stredu schválilo zámer nájmu mestských pozemkov v lokalite súčasnej plochy verejnej zelene nad Liptovským múzeom. Spoločnosť MTM Capital tam chce vybudovať polyfunkčný a obytný objekt KOLOSEUM a revitalizovať dané územie vybudovaním átria a záhrady.

Ilustračný obrázok k článku Bude stáť v Ružomberku Koloseum? Poslanci pridali investorovi ďalšie podmienky
Zdroj: Dnes24.sk

Spoločnosť MTM Capital, s.r.o., Vyšehradská 12, 851 06 Bratislava požiadala o schválenie zámeru nájmu pozemkov, a to do výmery cca 3000 m2, pre vypracovanie geometrického plánu, ktorým bude vyčlenená príslušná časť pozemkov za účelom realizácie výstavby polyfunkčného a bytového objektu ,,Koloseum“, revitalizácie záujmového územia a vybudovania átria a záhrady. Územie sa nachádza vo svahu, ktorý v minulosti slúžil ako doskočisko pre skokanský mostík, v súčasnosti toto územie je krovinaté a minimálne udržiavané.

Problém prvý – územný plán mesta

Podľa územného plánu predmetné územie spadá do funkčnej plochy Z1 – plochy zelene – verejná parková zeleň. Z uvedeného dôvodu Útvar hlavného architekta neodporučil dať predmetné pozemky do nájmu, nakoľko by tieto zámery boli v rozpore s platným územným plánom mesta (UPM). Žiadateľ preto dňa 24.08. 2015 požiadal o zmenu ÚPM.

Poslanecké podmienky

Na rokovaní MsZ poslanci ku navrhovanému uzneseniu pridali investorovi ďalších sedem podmienok, podľa ktorých nájomca musí do 2 rokov od uzatvorenia nájomnej zmluvy (NZ) získať všetky povolenia, do 4 rokov všetko postaviť a zároveň s kolaudáciou pozemky odkúpiť za cenu minimálne 40,–€/ m2. Ďalšou podmienkou uzatvorenia NZ je vypracovanie architektonickej štúdie všetkých budov a terénnych úprav, ktorú budú musieť schváliť ružomberskí poslanci. „Investor vyhlásil, že uznesenie MsZ je pre neho záväzné a pri nesplnení akejkoľvek podmienky má mesto právo od zmluvy odstúpiť,“ povedal prvý viceprimátor Michal Slašťan.

Vizuál stavby polyfunkčného komplexu KOLOSEUM
3
Galéria
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM