Jozef Milan Od Vás

Ad: Kto by bol vinný III. Mesto: Chodec sa musí sám vyvarovať nebezpečenstva

Neznámy používateľ sociálnej siete vo štvrtok 7.2.2013 počas snehovej kalamity nasnímal situáciu na titulnej fotke. Položili sme niekoľko otázok správe ciest, polícii a mestu Ružomberok. Názory polície a Slovenskej správy ciest sme vám už ponúkli, včera sme obdržali vyjadrenie mesta.

Ilustračný obrázok k článku Ad: Kto by bol vinný III. Mesto: Chodec sa musí sám vyvarovať nebezpečenstva
Foto: Jozef Milan

Stanovisko mesta Ružomberok

1. Kto je zodpovedný za vyčistenie ostrovčeka v strede vozovky pred Kauflandom?

  • Správcom cesty I/59 je Slovenská správa ciest, IVSC Žilina.

2. Kto by bol v tomto prípade vinný za zranenie alebo smrť dieťaťa, alebo dospelého chodca?

  • Zákon 8/2009 Z.z. o cestnej premávke § 53 odst. 4 Pred vstupom na vozovku sa chodec musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva, a len čo vstúpi na vozovku, nesmie sa tam bezdôvodne zdržiavať ani zastavovať. To platí na priechode pre chodcov i mimo neho.

3. Nie je možné také riešenie svetelného dopravného značenia, aby chodci prechádzali cez vozovku naraz, bez zastávky na ostrovčeku?

  • Stavebné povolenie na stavbu týchto križovatiek vydával Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Žilina. Projektovú dokumentáciu stavby spracovala odborne spôsobilá organizácia oprávnená na spracovanie PD v cestnej doprave. V stavebnom konaní boli zohľadnené pripomienky všetkých účastníkov konania ako aj dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií. Zmena programu radiča svetelnej križovatky je o financiách. Je otázne, či nový program radiča by bol iný ako súčasný pri zachovaní priorít jednotlivých správcov komunikácií. Mesto prevzalo svetelnú signalizáciu križovatky do správy, tak ako bola naprojektovaná, povolená a skolaudovaná v riadnom konaní štátnymi orgánmi. Akékoľvek zmeny by si muselo mesto dať naprojektovať, schváliť a realizovať pravdepodobne z vlastných prostriedkov. Križovatka je pomerne mladá stavba a projektovali ju odborné organizácie. Jedným z dotknutých v procese schválenia je aj Krajský dopravný inšpektorát, takže predpokladáme že je to štandardné riešenie.

Stanovisko Slovenskej správy ciest

1. Kto je zodpovedný za vyčistenie ostrovčeka v strede vozovky pred Kauflandom?

  • V zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 135/1961 o pozemných komunikáciách (cestný zákon) je zodpovedný za vyčistenie ostrovčeka na priechode pre chodcov správca miestnych komunikácií (mesto Ružomberok). Par.§ 9 Zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti, ods. (2): Závady v schodnosti priechodov pre chodcov na miestnych komunikáciách a prejazdných úsekoch ciest cez obce, ako aj závady v schodnosti miestnych komunikácií určených výhradne pre chodcov, sú povinní odstraňovať správcovia miestnych komunikácií.

2. Kto by bol v tomto prípade vinný za zranenie alebo smrť dieťaťa, alebo dospelého chodca?

  • Každá dopravná nehoda so zranením, resp. úmrtím je predmetom vyšetrovania. K predmetnej situácii sa dá iba dodať, že každý kto prechádza cez cestu by si mal overiť situáciu na druhej strane cesty.

3. Nie je možné také riešenie svetelného dopravného značenia, aby chodci prechádzali cez vozovku naraz, bez zastávky na ostrovčeku?

  • Zmena režimu svetelného dopravného značenia je možná na základe vyhodnotenia dopravnej situácie v danom úseku oprávnenými osobami.

Zdroj: SSC Bratislava, Viktória Kmeťová, vedúca oddelenia výmeny informácií

Stanovisko Policajného zboru SR

1. Kto je zodpovedný za vyčistenie ostrovčeka v strede vozovky pred Kauflandom?

  • Stredový ostrovček je súčasťou št. cesty I/59 a táto je v správe Slovenskej správy ciest, Investičná výstavba a správa ciest Žilina, ul. M.Rázusa 104/A, Žilina 010 01. Svoje otázky môžete priamo písať k rukám jej riaditeľa a to na adrese milan.puchon@ssc.sk

2. Kto by bol v tomto prípade vinný za zranenie alebo smrť dieťaťa, alebo dospelého chodca?

  • Máme za to, že za útvar chodcov je v prvom rade podľa § 54 ods. 3 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke zodpovedná osoba, ktorá bola pribratá na zaistenie jeho bezpečnosti. Dovoľujeme si podotknúť, že táto pani učiteľka určite nezvolila vhodný spôsob presunu detí cez vozovku a v prípade, že by sa naozaj niečo stalo, vec by bola posudzovaná ako dopravná nehoda a miera zavinenia by bola predmetom jej objasňovania.

3. Nie je možné také riešenie svetelného dopravného značenia, aby chodci prechádzali cez vozovku naraz, bez zastávky na ostrovčeku?

  • Na túto otázku by musela odpovedať odborne spôsobilá osoba, projektant s oprávnením na projektovanie komunikácii, priechodov a svetelnej signalizácie. Požiadavka by musela zase výjsť od správcu cestnej svetelnej signalizácie a musel by sa s určitosťou zmeniť celý signálny plán križovatky (spôsob prechodu vozidiel a chodcov cez križovatku). Investorom by bolo v tomto prípade mesto Ružomberok.

Zdroj: pplk. Ing. Rudolf Maslo, riaditeľ ODI OR PZ v Ružomberku

Text na FB od autora fotografie

Mohli by ste už konečne nastavit semafory pri Kauflande? Či čakáte, kým sa stane neštastie ,dnes isli tadial deticky a malo chybalo aby ich nezrazilo!!!Tie semafory su nastavene tak ze prejdes do stredu cesty na ostrovcek a da ti cervenu a cakas cca 2minuty na zelenu aby si presiel dalsiu polovicu cesty!

Štátna cesta I/59

Bystrická cesta v Ružomberku je súčasťou štátnej cesty 1. triedy, ktorú spravuje Slovenská správa ciest. Otázky, ktoré navodila nafotená fotografia, pošleme na SSC a zároveň na Okresné riaditeľstvo PZ v Ružomberku a mesto Ružomberok.

S odpoveďami dotknutých vás budeme zoznamovať, akonáhle nám budú doručené.

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM