Slávka Kellová Rôzne

Mikulášania pripravte sa: Triediť budeme aj zvyšky z jedál

Zmeny zákona o odpadoch prinášajú mestám a obciam od nového roka povinnosť separovať biologicky rozložiteľný odpad, ktorý vytvárajú domácnosti. Dotýka sa aj reštaurácií či školských jedální. Takto napĺňame normy Európskej únie.

Ilustračný obrázok k článku Mikulášania pripravte sa: Triediť budeme aj zvyšky z jedál
Foto: Slávka Kellová

Medzi biologicky rozložiteľný odpad patria okrem zeleného odpadu aj zvyšky z jedál. Mesto Liptovský Mikuláš už niekoľko rokov separuje zatiaľ zelený odpad, teda trávu, konáre a lístie, ktoré kompostuje v skleníkoch v mestskej časti Okoličné. Takto z väčšej časti napĺňa stanovené normy.

Novinkou tohto roka je Európou nariadená separácia zvyškov potravy, ktorú by mal dodržiavať každý občan Slovenskej republiky. "Keďže si slovenskí zákonodarcovia uvedomili, že zabezpečiť takýto zber je finančne náročné, pretože si vyžaduje samostatné nádoby, techniku, ľudskú odbornosť a miesto na vývoz, stanovili možnú výnimku, ktorá zabezpečí mestám a obciam sa tejto povinnosti vyhnúť. Jednou z týchto výnimiek je, ak by náklady na zavedenie tohto zberu boli vyššie ako 50% zákonom stanovenej výšky poplatku za komunálny odpad, nemusia to zavádzať. My sme túto možnosť využili,“ vysvetľuje vedúca oddelenia životného prostredia (ŽP) mikulášskej radnice Iveta Klepáčová. To znamená, že kým mesto nezabezpečí potrebmé zariadenia a techniku, obyvatelia túto povinnosť nemajú.

Výnimkou sú reštaurácie a školské jedálne

Prevádzkovatelia reštauračných zariadení a školské jedálne sa však tejto povinnosti nevyhli. Od januára 2013 majú povinnosť takýto odpad vyvážať a zvyšky jedla oddeľovať od komunálneho odpadu, nájsť si osobu, ktorá im takýto odpad odnesie a miesto, kam ho budú vyvážať. Jeho odvoz sa však nezapočítava do poplatku za komunálny odpad, ale platí sa osobitne. Liptovskomikulášske reštauračné zariadenia a školské jedálne by už dnes mali mať samostatnú nádobu na zvyšky jedál a oprávnenú osobu, ktorá im takýto odpad odváža a v súlade so zákonom zneškodňuje. Zákon totiž nepovoľuje zvyšky jedál odvážať na zvieracie farmy. Na Slovensku však dodnes nie je vybudovaná sieť takýchto odberateľov ani zberných miest.

Mikulášania môžu vyvážať zvyšky z jedál napríklad na skládku v Liptovskom Hrádku, ktorá pred nikoľkými rokmi získala z grantu fermentor. Tu je možné spracovať zvyšky jedál, z ktorých sa robí buď kompost alebo palivo. Sám prevádzkovateľ si však stanovuje koľko toho vezme a za akú cenu.

Zvýšené náklady školských jedální na odvoz biologicky rozložiteľného odpadu sa rôznia, pretože závisia od počtu detí, kvality jedla a množstva zvyškov. „Zatiaľ ide tekutý odpad do výlevky. Skúsime zariadiť nejaké pevné miesta pre odpady, ktoré môžu ísť na kompostovanie, napr. šupy od zemiakov alebo cibule, to vieme zariadiť. Ale ten zvyšný odpad je už na školách, aby si to zariadili. Samozrejme chceme školám pomôcť tento problém riešiť," hovorí vedúca oddelenia ŽP.

Vlastné kompostovanie

Mesto požiadalo o grant, ktorý umožní nákup kompostérov pre rodinné domy a malé bytové domy. Ak bude schválený, ľudia si budú môcť kompostovať sami. „Chceme ísť práve touto cestou, aby sa ľudia sami naučili kompostovať. Rodinné domy a malé bytové domy majú zelené priestranstvo okolo seba a najľahšia forma kompostovania je, keď sa tento odpad zlikviduje priamo na mieste vzniku, aby mesto nemuselo obsluhovať všetky domácnosti,“ hovorí Klepáčová. Tieto domácnosti zároveň nebudú musieť platiť za odvoz biologického odpadu. Či sa zvýšia poplatky domácnostiam, ktoré budú odkázané na odpadové nádoby, ešte nie je legislatívne doriešené.

Separačná hala na Podbrezinách

Ešte v roku 2008 získalo mesto grant na vybudovanie separačnej haly. Doteraz však prebieha kontrolný proces ministerstva, ktorý schvaľuje jednotlivé body žiadosti. V priebehu tohto roka by už však hala mala ísť podľa slov oddelenia ŽP do výstavby. Biologicky rozložiteľný odpad sa tak bude vyvážať na sídlisko Podbreziny. Nová hala vznikne vedľa súčasnej separačnej haly na mieste, kde je uskladňovaný vyseparovaný od­pad.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM