Ľubomíra Goljerová Rôzne

Novým náčelníkom mestskej polície je Ing. Milan Šamaj

Na druhom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline bol prerokovaný návrh na odvolanie a následné vymenovanie nového náčelníka mestskej polície.

Mestské zastupiteľstvo odvolalo Mgr. Stanislava Kľučku z funkcie náčelníka Mestskej polície Žilina a za nového náčelníka vymenovalo Ing. Milana Šamaja. Návrh na vymenovanie a odvolanie náčelníka Mestskej polície Žilina podľa § 2 ods. 3 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov mestskému zastupiteľstvu je oprávnený predložiť výlučne primátor mesta, pričom v zmysle citovaného ustanovenia náčelníka vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo. Odvolanie a následné vymenovanie náčelníka mestskej polície je v súlade aj so Štatútom mesta Žilina. Nový náčelník Mestskej polície Žilina, Ing. Milan Šamaj, sa dňom 25. 1. 2010 stane zamestnancom Mesta Žilina.

Zdroj: Mesto Žilina

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie