Zuzana Gadušová Samospráva

Nové prvky v Žiline: V meste pribudli cyklopiktokoridory. Viete, čo to je a ako sa na nich správať?

Cyklodoprava sa na území mesta Žilina neustále rozvíja. V našom meste s cyklotrasami pribúdajú samozrejme aj cyklooznačenia. Pozrite si, kde po novom pridudli ďalšie a čo vlastne znamenajú. Viete napríklad, čo je cyklopiktokoridor a ako sa na ňom správať?

Ilustračný obrázok k článku Nové prvky v Žiline: V meste pribudli cyklopiktokoridory. Viete, čo to je a ako sa na nich správať?
Foto: Zuzana Gadušová / Zdroj: FlorbalPortal.net

V septembri bol na ulici Juraja Fándlyho a Suvorovovej ulici vďaka projektu Cykložilina vyznačený nový cyklistický piktokoridor spolu s vyznačením prednostného státia pre cyklistov na svetelnej križovatke. V priebehu roka 2013 bol rovnaký piktokoridor vyznačený v oboch smeroch aj na ulici Sv. Cyrila a Metoda. Je dôležité vysvetliť význam takýchto prvkov cyklistického dopravného systému a pochopiť tak správne princíp ich fungovania.

Čo je to cyklopiktokoridor?

Cyklistický piktokoridor je z pohľadu vyhlášky definovaný ako značka „Koridor pre cyklistov“, ktorá vyznačuje priestor a smer jazdy cyklistov. Je to vodorovné dopravné značenie zložené z piktogramu cyklistu a smerového znaku, ktoré označuje doporučený bezpečný a plynulý prejazd cyklistu po danej komunikácii pri zachovaní dostatočného bezpečnostného odstupu. Vodičov motorových vozidiel toto dopravné značenie upozorňuje, že sa nachádzajú na vozovke so zvýšeným pohybom cyklistov. V prípade, že neohrozia alebo neobmedzia cyklistu, môžu prechádzať aj priamo po tomto dopravnom značení.

Cyklistický piktokoridor sa navrhuje najmä na takých komunikáciách, kde kvôli nedostatočnej šírke komunikácie nie je možné umiestniť pruh pre cyklistov, alebo to ich intenzita nepožaduje. Piktokoridor vyznačený na ul. Sv. Cyrila a Metoda slúži na prejazd cyklistov medzi cyklotrasou H3 smerujúcou z Vlčiniec do centra mesta a cyklotrasou V10 v smere k Hypertescu a na Vodné dielo. Piktokoridor vyznačený na uliciach Suvorovova a Juraja Fándlyho je súčasťou hlavnej mestskej cyklotrasy H1 smerujúcej na Hájik. Pozrite si v našej fotogalérii, ako toto označenie vyzerá.

Prednostné státie v križovatke

V Žiline môžete naraziť aj na cyklistické označenie pred svetelnou križovatkou v tvare zeleného štvorca s označením bicykla. Z pohľadu legislatívy je prednostné státie pre cyklistov definované značkou „Priestor pre cyklistov“, ktorá vyznačuje priestor určený pre cyklistov čakajúcich na svetelný signál so znamením „Voľno“. Značka sa používa aj ako súčasť vyhradeného pruhu pre cyklistov alebo koridoru pre cyklistov. Z pohľadu cyklistu je to značka, ktorá mu umožňuje vojsť do križovatky, pričom smie predchádzať pomaly idúce, alebo stojace vozidlo aj po pravej strane vozovky alebo krajnici. Cyklista sa zaradí pred vozidlá do priestoru pre cyklistov označeného symbolom bicykla ohraničenom „stopčiarou“ pre cyklistov.

Cyklisti sa vždy radia do pruhu, v ktorého smere budú pokračovať a v prípade dostatočnej šírky priestoru sa cyklisti radia vedľa seba. Vodiči motorových vozidiel v prípade rozsvieteného svetelného signálu so znamením „Stoj“ zastavujú pred značkou „Priečna súvislá čiara“. Do priestoru pre cyklistov vchádzajú motorové vozidlá až po rozsvietení svetelného signálu so znamením „Voľno“ v prípade, že sa v ňom už nenachádzajú cyklisti. V prípade, že na svetelnom signalizačnom zariadení svieti prerušovane svetelný signál so znamením „Pozor“, nejde o križovatku s premávkou riadenou svetelnými signálmi a teda motorista aj cyklista je povinný zastaviť na takom mieste, odkiaľ má na križovatku náležitý rozhľad.

Takéto koridory a križovatky sú bežnou súčasťou mestských cyklotrás aj v iných mestách strednej a západnej Európy. Mesto Žilina bude tento model uplatňovať aj na iných križovatkách, ktoré budú z pohľadu cyklodopravy dôležité.

Foto: Mesto Žilina

Nové prvky cyklistického dopravného systému v Žiline
3
Galéria
Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM