Soňa Vanovčanová Správy Samospráva

Na radnici sa zídu žilinskí poslanci: Čo bude na pretrase?

Čaká nás 41. zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Poslaci budú rokovať o desiatkach bodov.

Ilustračný obrázok k článku Na radnici sa zídu žilinskí poslanci: Čo bude na pretrase?
Zdroj: Dnes24.sk

Poslanci sa stretnú na 41. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v tomto volebnom období. Mestskí poslanci zasadnú 24. septembra 2018 (pondelok) o 10.00 hod. v Radnici mesta Žilina.

Prejednávať budú viacero návrhov. Na stôl sa opäť dostane viackrát pretriasaná bezplatná doprava pre všetkých obyvateľov mesta Žilina, ale napríklad aj odchod náčelníka Mestskej polície k poslednému dňu v roku.

Program:

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
2. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline
3. Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného bremena)
4. Nakladanie s majetkom mesta Žilina (prenájom)
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na II. polrok 2018
6. Vzdanie sa funkcie náčelníka Mestskej polície Žilina ku dňu 31.12.2018
7. Ciele a rozvojové zámery Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. na rok 2019 a nasledujúce obdobie
8. Bezplatná mestská hromadná doprava v Žiline pre všetkých obyvateľov mesta Žilina
9. Návrh na zriadenie pozície asistenta výboru v mestskej časti a Návrh na zmenu Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline
10. Návrh VZN o sociálnych službách, výške, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované mestom Žilina
11. Zadanie pre Územný plán zóny Žilina – Bulvár
12. Dodatky k zriaďovacím listinám škôl a školských zariadení
13. Návrh VZN o odpadoch
14. Návrh VZN o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom
15. Návrh na schválenie predloženia Žiadostí o nenávratný finančný príspevok
16. Rozpočet mesta Žilina na rok 2018 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2018
17. Návrh VZN o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje
18. Schválenie štatutárneho audítora mesta Žilina
19. Návrh na odpis a vyradenie majetku
20. Návrh na vyhlásenie pamätihodností mesta Žilina a ich zápis do zoznamu evidovaných pamätihodností mesta Žilina
21. Návrh na zmenu Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline
22. Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline
23. Interpelácie
24. Všeobecná rozprava
25. Záver

Foto: ilustračné

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info zo ŽILINY a okolia

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM