Jozef Legéň Šport

Mestské ligy majú v Žiline zelenú: Koľko bude futsal v meste hráčov stáť?

Zánikom CVČ Žirafa sa nenaplnia čierne scenáre na zánik mestských líg. Nové športové oddelenie má ambíciu pripraviť súťaže pre žilinskú športovú verejnosť tak, aby v žiadnom prípade neutrpel šport. Florbal, hokejbal a aj futsal pod novým garantom majú v Žiline zelenú.

Ilustračný obrázok k článku Mestské ligy majú v Žiline zelenú: Koľko bude futsal v meste hráčov stáť?

Zmeny v organizácii centier talentovanej mládeže v Žiline sa dotkli aj podujatí, ktoré najmä z dôvodu masového záujmu mali značný význam pre športuchtivú verejnosť. Ide o žilinské mestské ligy vo futsale, florbale a hokejbale, ktorých sa pravidelne zúčastňovalo viac ako 1000 hráčov. Ich hlavným organizátorom bolo CVČ Žirafa, ktoré však postihol známy osud zániku.

Florbal, hokejbal, futsal

Mesto Žilina má eminentný záujem zachovať tieto súťaže a CVČ Kuzmányho 105 Žilina (bývalé CVČ Spektrum Žilina) získalo do svojich radov ľudí garantujúcich pokračovanie mestských súťaží. V organizačnej štruktúre CVČ Kuzmányho 105 Žilina si našlo svoje miesto novovzniknuté športové oddelenie pod vedením Mgr. Evy Šustrovej.

Dnes je všetko pripravené spustiť registračný proces pre futsalové súťaže a snáď onedlho tomu bude rovnako aj vo florbale. Garantom futsalových súťaží je známa osoba žilinského športu, Ing. Dušan Dobšovič, prezident ŠK Makroteam Žilina, ktorý dlhodobo pôsobí v najvyšších riadiacich štruktúrach futsalu na Slovensku.

„Rozhodli sme sa prijať ponuku a prevziať zodpovednosť za mestské futsalové ligy v Žiline, kde má futsal obrovské tradície. Chceme v plnej miere nadviazať na uplynulý súťažný ročník 2012–2013, ktorý organizovala CVČ Žirafa. Naším cieľom je zachovať štruktúru súťaží, zachovať všetky pozitíva doterajšieho riadenia a snáď aj priniesť niečo nové, čo by ešte viac prispelo ku kvalite športového súťaženia. Dostali sme „zelenú“ a nič nebráni tomu, aby bol spustený proces registrácie. Všetci si musia uvedomiť, že pritom musíme skĺbiť špecifické legislatívne požiadavky vo všeobecnosti kladené na centrá voľného času a na druhej strane špecifické pravidlá športového súťaženia. Navyše, nechceme zostať iba pri organizovaní mestských líg, pravidelné súťaže chceme pripraviť aj pre mladšie ročníky a samozrejme máme záujem osloviť deti a mládež žilinských základných a stredných škôl aj ďalšími aktivitami orientovanými na rozvoj ich športového talentu v podobe športových krúžkov pre všetky vekové kategórie,“ povedal Dobšovič.

Proces registrácie

Proces registrácie pre mestské futsalové ligy bude zatiaľ prebiehať v pracovných dňoch od 11,00 hod. do 17,00 hod. v priestoroch vysunutého pracoviska športového oddelenia CVČ Kuzmányho 105 Žilina v budove Tempo na Bulvári (vchod zboku), príp. v inom čase na základe individuálnej tlf. dohody (0918 683 079). Onedlho pribudne registračné miesto aj v kancelárii športovej haly pri ZŠ V.Javorku na Hllinách.

Pre riadnu registráciu každého účastníka mestskej futsalovej ligy je potrebné :

1. vyplniť a podpísať prihlášku priamo na mieste (alebo po stiahnutí na webstránke CVČ Žilina www.cvczilina.sk) – ideálne je predkladať prihlášky vedúcimi mužstiev naraz za celé mužstvá
2. predložiť fotografiu každého hráča v elektronickej podobe
3. uhradiť registračný (štartovný) poplatok za hráča v nižšie uvedenej výške.

Navrhovaný registračný (štartovný) poplatok pre účasť v mestských ligách je stanovený nasledovne:

Hráč (účastník mestskej ligy) Registračný (štartovný) poplatok

Vek Trvalý pobyt

do 25 rokov mesto Žilina 16 eur
do 25 rokov mimo mesta Žilina 20 eur
nad 25 rokov – 24 eur

Pozn.: Veková hranica sa posudzuje k 1.9.2013. Uvedené ceny platia pre registráciu do 11.9.2013. Pri registrácii po tomto termíne sa stanovuje jednotná cena poplatku 26 eur. Registračný (štartovný) poplatok sa uhrádza v dvoch častich – prvá časť (50%) do 11.9.2013, druhá časť (50%) do 15.januára 2014.

Do 19 rokov bez poplatku

V školskom roku 2013–2014 CVČ Kuzmányho 105 Žilina plánuje organizovať pravidelné súťaže aj pre žiakov základných škôl (žiaci do 15 rokov) a súťaže pre žiakov stredných škôl (žiaci a juniori do 19 rokov). Tieto súťaže pravdepodobne nebudú podliehať registračným (štartovným) poplatkom.

CVČ Kuzmányho 105 Žilina v tejto súvislosti pripravuje aj športové krúžky pre všetky vekové kategórie detí a mládeže zamerané na pohybovú prípravu a špecifický tréning pod vedením trénerov s licenciou národných športových zväzov. O všetkých aktivitách bude verejnosť informovaná prostredníctvom médií a najmä webstránky www.cvczilina.sk a novopripravovanej webstránky „Šport pre všetkých“.

foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie