Mesto vyzýva: Poďme na bicykli do práce!

Každodenné dopravné problémy v rannej a poobednej dopravnej špičke súvisia s tým, že sa zmenili dopravné návyky obyvateľov Žiliny, ktorí v čoraz väčšej miere využívajú osobný automobil.

Iveta Hrabovská
Ilustračný obrázok k článku Mesto vyzýva: Poďme na bicykli do práce!

To vedie k problémom ako sú emisie, nepriepustnosť dopravnej siete a pod. Preto viaceré mestá vo svete siahli po nenáročných alternatívnych spôsoboch dopravy, napríklad bicykel, ktorý dokáže efektívne prepraviť obyvateľov v mestách do vzdialenosti 7 km.

Bicykel je plnohodnotný druh dopravy využiteľný práve v meste. Len na porovnanie – vyše 70% ciest v mestách je kratších ako 5 km. Osobný automobil spotrebuje na jednu cestu približne 850 gramov CO2, bicykel 0 gramov CO2. A to nehovoríme o externých nákladoch, ktoré vznikajú z používania osobného automobilu, ako sú nároky na parkovanie, znečistenie životného prostredia, atď.

„Dovolím si Žilinčanom odporučiť pri vhodnom počasí urobiť niečo pre svoje zdravie a použiť tento ekologický dopravný prostriedok. Určite mi dáte za pravdu, že cesta na bicykli dokáže odbúrať i každodenný stres a tak posilniť telo i ducha. Cyklisti zároveň prispievajú k zlepšeniu ovzdušia v meste. Preto neváhajme a poďme na bicykli do práce,“ povedal športovo naladený primátor mesta Žilina Igor Choma.

Mesto Žilina v rámci projektu Central Meet Bike podporuje aktivity súvisiace s propagáciou bicykla ako ideálneho dopravného prostriedku v meste. Jenou z aktivít je kampaň „Na bicykli do práce“, v rámci ktorej chceme osloviť jednak čo najviac zamestnancov, aby využívali bicykel do práce ako aj zamestnávateľov, aby im vytvárali podmienky na bezpečnú úschovu bicyklov.

Tento projekt je realizovaný prostredníctvom programu Central Europe, ktorý je spolufinancova­ný ERDF.

Odporúčame