Lávka cez rieku Kysuca: Pozrite, ako bude vyzerať

Súčasná lanová lávka, ktorá spája mestské časti Žiliny Brodno a Vranie ponad rieku Kysuca, je podľa žilinskej radnice v dlhodobo nevyhovujúcom stave. Nahradiť ju má nová oceľová lávka.

Soňa Vanovčanová

Mesto Žilina vyhlásilo verejné obstarávanie na výstavbu novej lávky ponad rieku Kysuca. Poslanci vyčlenili na tento účel 442.000 eur z mestského rozpočtu. Výstavba lávky by mohla začať v letných mesiacoch, keďže verejné obstarávanie bude ukončené 25. júna.

Ponad rieku Kysuca v súčasnosti vedie lanová lávka, ktorú využívajú nielen peší, ale aj cyklisti či turisti z mestských časti Vranie a Brodno. Obyvateľom Vrania slúži prechod ponad Kysucu aj na návštevu kostola v Brodne, deti cez ňu prechádzajú do základnej školy a rodičia vodia deti do škôlky. Nahradiť ju má nová oceľová lávka, ktorá bude zároveň súčasťou cyklotrasy a mala by rozšíriť a zlepšiť podmienky pre spoločenský život a cyklistický ruch. Nová lávka bude situovaná na pôvodnom mieste, ako je existujúca súčasná.

V rámci výstavby novej lávky bude zabezpečený dočasný prístup na stavenisko existujúcou cestou zo strany Brodna cez areál futbalového ihriska. Cez miestny potok zo strany Brodna bude vystavané nové premostenie, ktoré sa neskôr odstráni. Taktiež v rámci sprístupnenia autobusovej zastávky na strane Brodna bude zrealizovaný dočasný chodník súbežne s cestou, ktorý sa tiež odstráni po sprístupnení novej lávky.

Pozrite si vizualizácie v našej fotogalérii

Zdroj: Dnes24.sk