Jozef Legéň Rôzne

Končí vaše dieťa deviatku? Kompletný prehľad stredných škôl a nových odborov v Žiline

V aktuálnom školskom roku je v základných školách v kraji spolu 6927 deviatakov, ktorí si už čoskoro budú podávať prihlášky na stredné školy. Ponúkame vám prehľad stredných škôl v okrese Žilina a ich študijné odbory.

Ilustračný obrázok k článku Končí vaše dieťa deviatku? Kompletný prehľad stredných škôl a nových odborov v Žiline
Zdroj: TASR

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) je v školskom roku 2013/2014 zriaďovateľom 64 stredných škôl, 1 jazykovej školy a 1 školského zariadenia (školský internát). Obdobie podávanie prihlášok na štúdium na strednej škole sa blíži.

Kto nemusí absolvovať prijímačky?

Žiak základnej školy si okrem jednej prihlášky na strednú školu, kde sa konajú talentové skúšky, môže podať dve prihlášky na dve stredné školy alebo na dva študijné odbory tej istej školy. Prihlášku odovzdáva riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje, a to do 20. februára na štúdium kde sa vyžadujú talentové skúšky a do 10. apríla na ostatné odbory vzdelávania. Bez prijímacích skúšok môžu byť na štúdium prijatí iba uchádzači, ktorí majú záujem o učebné odbory (dĺžka štúdia 3 roky).

„Ostatní, teda uchádzači o štúdium na gymnáziách resp. uchádzači o štúdium na stredných odborných školách v študijných odboroch s maturitou, musia absolvovať prijímaciu skúšku. Iba žiaci, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahnu v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %, budú prijatí na štúdium bez prijímacej skúšky, toto sa nevzťahuje na školu so vzdelávacím programom učebného odboru alebo študijného odboru, ktorý vyžaduje talentové skúšky,“ informovala riaditeľka odboru školstva a športu ŽSK Dana Mažgútová.

O čo je najväčší záujem?

„Najväčší záujem žiakov základných škôl je o štúdium na gymnáziách, obchodných a hotelových akadémiách, stredných priemyselných školách so zameraním na stavebníctvo a informačné a komunikačné technológie, na pedagogickej a sociálnej akadémii,“ dodala D. Mažgútová.

Nové odbory v Žiline

V stredných odborných školách v meste Žilina prichádzajú s novými odbormi dve školy. Stredná odborná škola drevárska, ako organizačná zložka Spojenej školy, Rosinská cesta 4, Žilina ponúka pre žiakov so športovým nadaním (športová trieda) štúdium študijného odboru výživa a šport, ktorý pripravuje žiaka – športovca na povolanie úzko spojené so zdravou výživou, správnym životným štýlom a športom. Absolventi uvedeného študijného odboru sa budú môcť uplatniť nielen ako profesionálni športovci, ale aj ako zamestnanci fitnes centier, športových klubov, kúpeľných a relaxačných zariadení.

Stredná odborná škola podnikania v Žiline rozširuje ponuku vzdelávania najmä v oblasti potravinárstva. Otvorenie učebného odboru mäsiar, lahôdkar vychádza z požiadaviek pracovného trhu, pričom zo strany zamestnávateľov bol prejavený záujem zamestnať absolventov uvedeného odboru vo svojich výrobných prevádzkach. V súčasnosti je na trhu práce veľa firiem, ktoré chcú získať zamestnanca schopného odborne a kvalitne pracovať, pretože potravinárstvo je nielen dôležitou, ale nutnou súčasťou hospodárstva krajiny.

Prehľad stredných škôl v okrese Žilina:

Gymnázium Adresa: Hlinská 29.

Študijné odbory: gymnázium

Gymnázium Adresa: Varšavská cesta 1.

Študijné odbory:gymnázium (8 – ročné štúdium)

Gymnázium Adresa: Veľká okružná 22.

Študijné odbory: gymnázium

Dopravná akadémia Adresa: Rosinská cesta 2.

 • Študijné odbory:
 • prevádzka a ekonomika dopravy
 • technika a prevádzka dopravy
 • dopravná akadémia
 • mechanik elektrotechnik

Učebné odbory:

 • autoopravár – mechanik
 • autoopravár – elektrikár
 • autoopravár – karosár
 • autoopravár – lakovník

Konzervatórium Adresa: J. M. Hurbana 48.

Študijné odbory:

 • spev
 • hudba – skladba
 • hudba – dirigovanie
 • hudba – hra na klavíri
 • hudba – hra na organe
 • hudba – hra na flaute, hoboji, klarinete, fagote, saxofóne, trúbke, lesnom rohu, pozaune, tube, bicích nástrojoch
 • hudba – hra na husliach, viole, violončele, kontrabase, harfe, gitare, cimbale
 • hudba – hra na akerdeóne
 • hudba – cirkevná hudba

Obchodná akadémia Adresa: Veľká okružná 32.

Študijné odbory: obchodná akadémia

Stredná odborná škola stavebná Adresa: Tulipánová 2.

Študijné odbory:

 • mechanik hasičskej techniky
 • operátor stavebnej výroby
 • mechanik stavebnoinšta­lačných zariadení
 • technické lýceum
 • bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Učebné odbory:

 • murár
 • tesár
 • inštalatér
 • montér suchých stavieb
 • klampiar – stavebná výroba
 • stolár
 • stavebná výroba

Stredná odborná škola elektrotechnická Adresa: Komenského 50

Študijné odbory:

 • K mechanik elektrotechnik
 • mechanik počítačových sietí

Učebné odbory:

 • elektromechanik – silnoprúdová technika
 • Stredná odborná škola podnikania Adresa: Sasinkova 45.

Študijné odbory:

 • pracovník marketingu
 • škola podnikania
 • Učebné odbory:
 • predavač
 • mäsiar – lahôdkar (nový odbor)
 • cukrár
 • aranžér
 • viazač – aranžér kvetín skladový operátor (experiment)

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Adresa: Predmestská 82.

Študijné odbory:

 • agropodnikanie – poľnohospodársky manažment
 • agropodnikanie – záhradnícka výroba
 • agropodnikanie – agroturistika
 • agropodnikanie – kynológia
 • záhradníctvo – sadovnícka a krajinárska tvorba
 • ekonomika pôdohospodárstva
 • manažment regionálneho cestovného ruchu

Stredná priemyselná škola stavebná Adresa: Veľká okružná 25.

Študijné odbory:

 • geodézia, kartografia a kataster
 • technické a informatické služby v stavebníctve
 • staviteľstvo
 • Stredná zdravotnícka škola Adresa: Hlboká cesta 23.
 • Študijné odbory:
 • zdravotnícky asistent
 • masér
 • asistent výživy

Spojená škola Adresa: Rosinská cesta 4.

Organizačná zložka – Športové gymnázium Študijné odbory:

 • gymnázium – šport 4 ročná forma
 • gymnázium – šport 8 ročná forma

Organizačná zložka – Stredná odborná škola drevárska

Študijné odbory:

 • výživa a šport (nový odbor) športová trieda
 • operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
 • mechanik stavebnoinšta­lačných zariadení

Učebné odbory: stolár

Spojená škola Adresa: Hlinská 31.

Študijné odbory:

 • čašník, servírka
 • kuchár
 • hotelová akadémia
 • manažment regionálneho cestovného ruchu

Učebné odbory:

 • čašník, servírka
 • kuchár

Spojená škola Adresa: Hlavná 2.

Študijné odbory:

 • služby a súkromné podnikanie
 • kozmetik
 • odevný dizajn
 • informačné systémy a služby

Učebné odbory:

 • zlatník a klenotník
 • kaderník
 • krajčír
 • fotograf

  foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM