Koncert, ktorý nám pripomenul najkrajšie sviatky v roku

Honosnosť Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline sa snúbila s honosnosťou vystúpení účinkujúcich predvianočného koncertu „Sila Vianoc nech nás spája“.

Ľubomíra Goljerová

Koncert sa konal pod záštitou predsedu Žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraja Blanára a žilinského diecézneho biskupa J. E. Mons. Tomáša Galisa. Ticho a prítmie katedrály rozjasnil príchod dievčat z DFS Lieska, ktoré doň priniesli svetlo v podobe zažatých lampášikov a rolničiek, svetlo, ktoré je symbolom pokoja, radosti a nádeje. Návštevníci sa započúvali do vianočných piesní a vinšov Heleny Záhradníkovej v doprovode gájd Romana Bienika. Ľudová hudba Miroslava Dudíka z Myjavy priblížila vianočné piesne Západného Slovenska. Pastierske rohy, fujara trombita, drumbľa, pastierske píšťaly Trombitášov bratov Štefánikovcov z Nimnice nás preniesli na pasienky medzi pastierov, ktorí boli medzi prvými, ktorí ohlasovali narodenie Ježiška. Terchovské vianočné koledy zazneli v podaní Ťažkej muziky a ženskej speváckej skupiny Trio z Chotára. Vianočnú atmosféru dotvorili i priania predsedu Žilinského samosprávneho kraja, Ing. Juraja Blanára, generálneho vikára biskupského úradu v Žiline, Mons. Ing. Ladislava Stromčeka a riaditeľky Krajského kultúrneho strediska v Žiline, PhDr. Soni Řehákovej. Koncert doznel v tónoch fujary Ruda Patrnčiaka, ktorý doprevádzal s Ťažkou muzikou najkrajšiu vianočnú pieseň Tichá noc. Predseda Žilinského samosprávneho kraja odovzdal po koncerte v priestoroch Makovického domu v Žiline „Cenu Žilinského samosprávneho kraja“ akademickému maliarovi Zdenovi Horeckému. Pri tejto príležitosti si prevzali ocenenie „Poctu generálneho riaditeľa Národného osvetového centra v Bratislave“ Vít Pieš pri príležitosti životného jubilea 80 rokov za celoživotný prínos v oblasti rozvoja tradičnej ľudovo-umeleckej tvorby a DFS Lieska pri príležitosti 35. výročia aktívneho pôsobenia a úspešnej prezentácie folklóru a mesta Žiliny na Slovensku aj v zahraničí. Riaditeľka Krajského kultúrneho strediska v Žiline udelila ďakovný list Jurajovi Jakubíkovi pri príležitosti životného jubilea 50 rokov. „Zastavujeme v sebe čas, zratúvame minulé a možno rozmýšľame, že by sme sa naozaj v tomto hektickom období radi zastavili a stíšili sa, prežili blízkosť ľudí, započúvali sa do vnútorného hlasu či aspoň do nádhernej hudby, ktorá nesie v sebe ozvenu Dobrej zvesti pre ľudí. Práve preto sa 10. decembra 2010 otvorili brány Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline, zasvietili svetlá a na pozvanie Žilinského samosprávneho kraja, Žilinskej diecézy a Krajského kultúrneho strediska v Žiline prišli všetci, ktorí pracujú v prospech človeka. Všetkým vzácnym ľuďom dobrej vôle je venovaný každoročný slávnostný program – najkrajšie Vianoce“ dodáva riaditeľka Krajského kultúrneho strediska v Žiline PhDr. Soňa Řeháková. Podujatie je realizované s finančným prispením Grantového systému MK SR a Grantového systému Mesta Žilina.

Zdroj: KrKS

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.