Utorok 23. júl 2019 Oľga  20 °C
Ľubomíra Goljerová Rôzne

Jesenný zber odpadu – 643 kontajnerov

Počas tohtoročného jesenného zberu nadrozmerného komunálneho odpadu bolo vyvezených 643 kontajnerov.

V porovnaní s predošlými rokmi ide o takmer trojnásobné navýšenie. Na základe podnetov od občanov a poslancov za jednotlivé mestské časti bolo aktuálne rozmiestnených o 35 viac kontajnerov ako na jar tohto roku. Žilinčania majú pravidelne možnosť zbaviť sa nadrozmerného odpadu dvakrát do roka prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov alebo môžu odpad odovzdať v dvoch zberných dvoroch: v Považskom Chlmci a na Jánošíkovej ul., ktoré sú otvorené celoročne. Táto služba je pre občanov bezplatná. Aj týmto spôsobom sa mesto Žilina snaží predchádzať čiernym skládkam a udržiavať čistotu v celom meste. Harmonogram rozmiestnenia kontajnerov býva vždy v predstihu zverejnený na úradnej tabuli Mestského úradu Žilina, v MHD, v regionálnych médiách, ako aj na oficiálnych stránkach Mesta Žilina www.zilina.sk v rubrike Mesto Žilina informuje. Do veľkokapacitných kontajnerov patria: napr. koberce, podlahoviny, nábytok, šatstvo, bytové jadrá, matrace, detské kočíky a pod. Naopak nepatria sem napr. chladničky, televízory, pneumatiky, akumulátory, elektronika a ďalšie komodity, ktoré môžete bezplatne odovzdať do vyššie uvedených zberných dvorov.

Zdroj: Mesto Žilina

Tento článok nie je možné komentovať.