Iveta Hrabovská Rôzne

Hygienici v akcii: V letných táboroch kontrolujú čo sa dá...

Regionálne úrady verejného zdravotníctva kontrolujú stovky letných táborov na Slovensku. Zameriavajú sa na prípravu a ich priebeh.

Kontrolujú aj postele[/size][/co­lor]

Od začiatku letných prázdnin k dnešnému dňu už hygienici vykonali takmer desiatku kontrol. „Kontrolujeme predovšetkým podmienky ubytovania, napr. dodržanie podlahovej plochy 3 metre štvorcové na jedného ubytovaného, či vybavenie a používanie poschodových postelí,“ informovala Katarína Slotová, vedúca Oddelenia detí a mládeže RÚVZ Banská Bystrica.

Kontrola sa zameria aj na podmienky prípravy stravy v kuchyni, používané potraviny a zabezpečenie pitného režimu detí pomer ovocia a zeleniny.

Povinnosti organizátorov táborov[/size][/co­lor]

Medzi základné povinnosti organizátorov táborov patrí požiadať najmenej 30 dní pred začiatkom konania tábora o posúdenie formou písomnej žiadosti. **„V nej sa uvedú údaje organizátora, druh, termín a miesto konania podujatia, počet detí a pracujúcich osôb, údaje o kvalite pitnej vody, v prípade umývania sa detí vo vodnom toku aj údaje o kvalite vody vodného toku,“ **píše sa v správe RÚVZ.

Organizátor tiež musí uviesť spôsob stravovania a nakladanie s odpadom. V prípade putovného tábora sa uvádza aj popis trasy.

[color=#0066cc]Pri nástupe detí do tábora je organizátor povinný zisťovať, či zdravotný stav dieťaťa umožňuje jeho prijatie. V prípade, ak dieťa berie lieky, organizátor musí zabezpečiť ich podávanie na základe vyjadrenia príslušného lekára. [/color]

„Sleduje tiež zdravotný stav detí a osôb pracujúcich na zotavovacom podujatí, poskytuje prvú pomoc, hlási výskyt ochorení a o všetkom sa vedie zdravotný denník. Okrem toho sa organizátor podieľa na tvorbe a kontroluje jedálny lístok, hygienu prevádzky , či dodržiavanie zásad osobnej hygieny detí,“doplnila Mária Tolnayová, hovorkyňa RÚVZ BB.

[blockquote]Bez kladného rozhodnutia príslušného RÚVZ nie je možné tábor uskutočniť.[/bloc­kquote]

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie