Ľubomíra Goljerová Rôzne

Hviezdoslavova ulica v Žiline je už opäť sprejazdnená

Zákaz vjazdu pre osobné a nákladné automobily na Hviezdoslavovej ulici pri železničnej stanici bol zrušený.

Do úplného dokončenia opravy podchodu pred žilinskou železničnou stanicou bude doprava riadená svetelnou signalizáciou a hliadkami Mestskej polície. Dopravné zabezpečenie a osadenie dočasného dopravného značenia a semaforov je odsúhlasené s dopravným inšpektorátom. „Popri oprave povrchu vozovky v rámci akcie revitalizácia komunikácií v celom meste sa opravuje strop podchodu pred žilinskou železničnou stanicou, ktorý bol dlhodobo v zlom technickom stave. Pri oprave podchodu sú použité technológie zhodné s technológiami mostov diaľnic, čo dáva záruku kvality vykonaných prác a garanciu dodávateľa zhodnú s celým projektom revitalizácie miestnych komunikácií,“ informoval Ing. Vladimír Baránek – vedúci odboru dopravy a komunálnych služieb MsÚ Žilina. Už v apríli 2009 pristúpilo Mesto Žilina k vyčisteniu mramorových stien podchodu v súvislosti s kampaňou Urobme si poriadok. Po dôkladnom vyčistení bol na mramorový obklad nanesený špeciálny náter, tzv. antisprejerská hmota. Zjednodušilo sa tým odstraňovanie prípadných ďalších sprejerských nápisov. Okrem špeciálneho náteru na mramorový obklad boli premaľované aj nadväzujúce omietkové plochy podchodu.

Zdroj: Mesto Žilina

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie