Soňa Vanovčanová Správy Samospráva

Dôležité info: KOMPLETNÝ ROZPIS rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov v Žiline

Po našom meste a mestských častiach budú postupne počas septembra až novembra opäť rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery. Obyvatelia sa takto môžu bezplatne zbaviť nepotrebného odpadu.

Ilustračný obrázok k článku Dôležité info: KOMPLETNÝ ROZPIS rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov v Žiline
Zdroj: zilina.dnes24.sk

Veľkokapacitné kontajnery na odvoz komunálneho odpadu budú rozmiestnené po celom meste od 5. septembra do 22. novembra 2017.
Obyvatelia mesta sa takto môžu bezplatne zbaviť nepotrebného nábytku, šatstva, kobercov, podlahovín, bytových jadier, matracov či detských kočíkov.
Do veľkokapacitných kontajnerov nepatria napríklad chladničky, televízory, akumulátory, elektronika a ďalšie komodity, ktoré môžete bezplatne odovzdať do zberného dvora na Jánošíkovej ulici v centre mesta a v Považskom Chlmci pri skládke odpadu (pracovné dni od 10.00 do 18.00 hod., v sobotu od 8.00 do 12.00 hod.). Pneumatiky je možné odovzdať iba do pneuservisu alebo distribútorom pneumatík.
Podrobný rozpis nájdete aj na webových stránkach mesta, kde budú každý týždeň zverejňované aktuálne termíny podľa harmonogramu.

Od 5. 9. do 10. 9. 2017 – Vranie, Brodno, Považský Chlmec a Mojšova Lúčka

Vranie

 • Labutia ulica (pri lávke)
 • Stehličia ulica (pri bývalej MŠ)
 • Vrania ulica (pri kultúrnom dome)
 • Drozdia ulica (prvá zastávka MHD)
 • Labutia ulica (pri ihrisku)

Brodno

 • Zaroháčovská ulica
 • Ku studienke (bytovky) – v prípade potreby presunutie na iné stojisko
 • Sadová ulica (za požiarnou zbrojnicou)
 • Brodňanská ulica (pri rodinnom dome Drábik) – v prípade potreby presunutie na iné
 • stojisko
 • Zábrežná ulica (pri pohostinstve u Moravca)
 • Zábrežná ulica (v strede ulice)
 • Podskaličná ulica (pod cintorínom) – neskôr presun Na Tobolky

Považský Chlmec – umiestnenie kontajnerov sa môže zmeniť z dôvodu budovania kanalizácie

 • Horská ulica (pri bývalom kultúrnom dome)
 • Na Hôrke – neskôr presun na Závozskú ulicu
 • Pri Kysuci
 • križovatka Fialkovej ulice a Medzierky
 • križovatka Bytčianskej ulice a Novej ulice

Mojšova Lúčka

 • Rybné námestie
 • Pstruhová ulica
 • Stará Mojšova Lúčka – neskôr presun na Lieňovú ulicu

Od 12. 9. do 17. 9. 2017 – Budatín, Zádubnie, Zástranie a Žilinská Lehota

Budatín

 • Cesta k vodojemu (dolný začiatok ulice)
 • Na starej hradskej (odbočka k Budatínskemu hradu) – neskôr presun za železničnú trať
 • Radová ulica (začiatok ulice)
 • križovatka Dolnej ulice a ulice Závoz
 • Ulica slovenských dobrovoľníkov (cintorín)

Zádubnie

 • Richtárska ulica (Náruč, dolný koniec ulice)
 • Richtárska ulica (stred mestskej časti)
 • Zádubanská ulica (začiatok mestskej časti)
 • Zádubanská ulica (pri kultúrnom dome)
 • Zádubanská ulica (pri cintoríne)

Zástranie

 • Kostolná ulica (pri odbočke ku kostolu)
 • Kostolná ulica (pri obchode Mineza)
 • Na chotári (Ústav sociálnej starostlivosti, dolný začiatok mestskej časti)
 • Stará dedina – neskôr presun na Kultúrnu ulicu (kultúrny dom)
 • Ulica Jána Mičicu (pri poľnohospodárskom družstve)
 • Hore humnami (pri cintoríne)

Žilinská Lehota

 • Kortinská ulica (pri kultúrnom dome)

Od 19. 9. do 24. 9. 2017 – Bánová, Závodie, Bytčica a Strážov

Bánová

 • Námestie svätého Jána Bosca (Vyhňa)
 • Jabloňová ulica (pri trafostanici)
 • Ulica Mikuláša Dohnányho (pri križovatke s Ulicou osvety)
 • Do Stošky (pri základnej škole)
 • križovatka Malinovej ulice a Záhradníckej ulice

Závodie

 • Školská ulica (pri základnej škole)
 • križovatka ulíc Pod sadom a Hôreckej cesty
 • Ulica Juraja Závodského (pri kaplnke)
 • Cesta na štadión (vedľa futbalového ihriska)
 • Pod sadom (pri betónových zábranách)

Bytčica

 • Na Záchrastí č. 34
 • Bystrická ulica (pri ihrisku)
 • Na stanicu č. 25 – neskôr presun na Štaffenovský dvor (bývalá zastávka SAD),
 • križovatka Chalúpkovej ulice a Na Záchrastí
 • Matúškova ulica č. 13 – neskôr presun na Hlavnú ulicu č. 23
 • križovatka ulice Pažite a Ulice Antona Bielka (pri evanjelickom cintoríne)

Strážov

 • Priehradná ulica (konečná MHD)
 • Dedinská ulica (koniec ulice)
 • Ulica Štefana Furdeka (Nový Chlmec pri Rajčanke)
 • Rajčanská ulica (v strede)

Od 26. 9. do 1. 10. 2017 – Trnové, Rosinky, Bôrik a Malá Praha

Trnové

 • Magočovská ulica (konečná MHD)
 • Horná Trnovská ulica (zastávka MHD pri obchode)
 • Nový Domov
 • Horná Trnovská ulica (pri futbalovom ihrisku)
 • Cintorínska ulica (pri cintoríne)

Rosinky

 • Majerská ulica
 • Brezová ulica č. 56 – 59
 • spojnica Ulice Mikuláša Nigriniho a Vážskej ulice

Bôrik

 • Tulipánová ulica (nad SOU stavebným)
 • Ulica Alexandra Rudnaya (pri obchode Potraviny)
 • Ulica Jána Kovalíka č. 21 – neskôr presun na Čulenovu ulicu
 • Oravská ulica (oproti základnej škole)
 • Nešporova ulica (parkovisko pri obchodnom dome BILLA)
 • Na Malý Diel

Malá Praha

 • križovatka Ulice Juraja Slottu a Vajanského ulice
 • križovatka Ulice Ambra Pietra a Suvorovovej ulice
 • križovatka Kollárovej ulice a Daxnerovej ulice
 • Závodská cesta č. 60 (pri reštaurácii Gastro Novum)

Od 3. 10. do 8. 10. 2017 – Vlčince a Hájik

Sídlisko Vlčince

Vlčince I

 • Černovská ulica (za Zeppelin Pubom)
 • Námestie Ľudovíta Fullu č. 2 (pri garážach)
 • Námestie Ľudovíta Fullu

Vlčince II

 • Dobšinského ulica (za lekárňou)
 • Varšavská ulica (za obchodom Pačino)
 • Ulica Boženy Slančíkovej Timravy č. 11
 • Ústecká ulica č. 5
 • Moskovská ulica (oproti Tulskej ulici č. 6)

Vlčince III

 • Fatranská ulica (parkovisko oproti reštaurácii)
 • Karpatská ulica (pri základnej škole)
 • Piešťanská ulica
 • Zvolenská ulica
 • Martinská ulica (na konci Prešovskej ulice) – neskôr presun na Martinskú ulicu č. 7

Vlčince IV

 • Ulica Eduarda Nécseya (nad Hlbokou cestou)
 • Ulica Jána Vojtaššáka (za ŠMŠ a ŠZŠ)
 • Ulica Karola Kmeťku (parkovisko)

Sídlisko Hájik

 • Stodolova ulica (parkovisko nad pohostinstvom Na konečnej)
 • Ulica Jura Hronca (oproti večierke)
 • parkovisko pri COOP Jednota
 • Petzvalova ulica (oproti ihrisku MŠ)
 • križovatka Ulice Mateja Bela a Kvačalovej ulice

Od 10. 10. do 15. 10. 2017 – Solinky, Staré mesto a Celulózka

Sídlisko Solinky

 • Smreková ulica č. 8
 • Javorová ulica (garáže)
 • Borová ulica (stred ulice) – neskôr presun na Borovú ulicu č. 35
 • Jaseňová ulica
 • Platanová ulica (oproti Zámočku)
 • Limbová ulica
 • Gaštanová ulica
 • Osiková ulica
 • Dubová ulica
 • Solinky – Juh

Staré mesto

 • Veľká okružná ulica (pri obchode na Murgašovej ulici)
 • križovatka Ulice Daniela Krmana a Na Šefranici
 • Na Sihoti
 • Hlboká cesta č. 28 – neskôr presun na sídlisko pod nemocnicou
 • Hollého ulica č. 25 – neskôr presun na Šoltésovej ulicu č. 10
 • Revolučná ulica (chodník vedľa panelákov) – neskôr presun na križovatku ulíc M. R.

Štefánika a Jána Milca

 • Ulica Vojtecha Tvrdého č. 14
 • Klemensova ulica (začiatok ulice)
 • križovatka Tichej ulice a Ulice Martina Rázusa (oproti mraziarňam)

Celulózka

 • Pri Celulózke (pri bytovom dome) – neskôr presun na Pltnícku ulicu

Od 17. 10. do 22. 10. 2017 – Hliny

Hliny I

 • Ulica Antona Bernoláka („Bulvár“, parkovisko za predajňou potravín)

Hliny II

 • Ulica Antona Bernoláka („Bulvár“, za predajňou Očná optika)

Hliny III

 • Ulica Tomáša Ružičku
 • Puškinova ulica č. 5

Hliny IV

 • Čajakova ulica (začiatok ulice pri gymnáziu)

Hliny V

 • Ružová ulica (pri spoločenskom pavilóne)
 • Hečkova ulica (parkovisko)
 • Kraskova ulica (pri križovatke s Hlinskou ulicou)

Hliny VI

 • za reštauráciou Máj
 • pri objekte výmenníkovej stanice
 • Bajzova ulica (pri zdravotnom stredisku)
 • Bajzova ulica (pri SOU odevnom)

Hliny VII

 • Jarná ulica (pri pošte)
 • Gabajova ulica (pri bývalej pekárni)
 • Saleziánska ulica (oproti Byttermu)

Hliny VIII

 • Lichardova ulica
 • Suvorovova ulica (parkovisko pri OD Družba)
 • Rajecká ulica č. 1
 • Daxnerova ulica (začiatok ulice)

Foto: ilustračné

Rýchle správy

Najčítanejšie