Dni nezábudiek 2018 v uliciach Žiliny: Dokedy môžme prispieť na dobrú vec?

Duševné zdravie mládeže je tento rok hlavnou témou Svetového dňa duševného zdravia vyhláseného už po 25-krát Svetovou federáciou za duševné zdravie (WFMH). Na celosvetovú kampaň slovenská Liga za duševné zdravie SR tradične nadväzuje celonárodnou zbierkou Dni nezábudiek 2018.

Ilustračný obrázok k článku Dni nezábudiek 2018 v uliciach Žiliny: Dokedy môžme prispieť na dobrú vec?
Zdroj: Liga za duševné zdravie

Jej cieľom je upozorňovať verejnosť na dôležitosť duševného zdravia a na nezáujem, s ktorým sa téma duševného zdravia potýka. V slovenských mestách v týchto dňoch stretnete dobrovoľníkov s modrou nezábudkou.

Celoslovenská kampaň LDZ sa tento rok nesie pod heslom “Vyliečme nezáujem.”

Na Slovensku bolo minulý rok zaznamenaných vyše 500 samovrážd. Celkovo sa o dobrovoľný odchod zo sveta pokúsilo až 5 000 ľudí. Údaje, ktoré sa na úvod nečítajú ľahko. O to viac, že podľa Svetovej zdravotníckej organizácie spočíva väčšina psychických problémov v súčasnom životnom štýle.

Najčastejšími príčinami sú chronický stres, pocit neistoty v práci, rozpad rodinných väzieb a osamelosť či spoločenská nerovnosť. Týmito problémami veľmi často trpia ľudia, o ktorých to na prvý pohľad vôbec nemusíme tušiť. Prípadne tušíme, ale ich správaniu nepripisujeme potrebnú vážnosť. A práve dostatočná informovanosť by mohla výrazne prispieť k zlepšeniu situácie. K tomuto záveru dospela i nezisková organizácia Liga za duševné zdravie, ktorá sa vo svojej aktuálnej kampani rozhodla vyliečiť nezáujem.

Ten Liga pociťuje zo strany odbornej verejnosti a vlády, na ktorú už nejaký čas apeluje vo veci spustenia psychiatrickej reformy. Snahou organizácie je tiež vyzvať Ministerstvo zdravotníctva ku spusteniu programu prevencie a Ministerstvo školstva, aby prichystalo program edukácie. Ten môže pomôcť pri príprave budúcich generácií v psychosociálnych zručnostiach a schopnosti rozumieť sami sebe. V neposlednom rade Liga za duševné zdravie hovorí o apelovaní na zdravotné poisťovne, ktoré by mali umožniť lepšiu dostupnosť psychoterapií.

Zdroj: YouTube.com

Štatistiky, žiaľ, ukazujú, že drvivá väčšina psychických problémov, v horšom prípade až samovrážd, je spôsobená neriešenými vnútornými bojmi. Duševné problémy sú stigmatizované, alebo brané na ľahkú váhu. Je dôležité rozprávať sa a rozprávať o nich. Človek sa však často zverí skôr cudziemu, a preto sa ako Liga za duševné zdravie snažíme okrem iného o obnovu linky dôvery. Terapeut na druhej strane zohráva pre chorého významnú úlohu,“ hovorí Martin Knut, prezident neziskovej organizácie Liga za duševné zdravie.

Vďaka finančnej pomoci môže Liga fungovať, šíriť povedomie o psychických poruchách a obnoviť významnú linku dôvery Nezábudka.

V minulosti bola dôležitým spojením medzi človekom s duševnou poruchou a tými, ktorí mu môžu okamžite pomôcť. Za obdobie 6 rokov jej fungovania vďaka nej klesol počet samovrážd v SR o 10 %. Od polovice roku 2006 Nezábudka kvôli nedostatku finančných prostriedkov nefunguje.

Na jej obnovu môžete prispieť aj vy. Až do 7. 10. 2018 v uliciach slovenských miest prebieha zbierka Dni nezábudiek. Kúpou modrej nezábudky podporíte činnosť organizácie, ktorá zachraňuje ľudské životy.

Prispieť môžete aj práve teraz prostredníctvom webstránky Vyliečme nezáujem, poslať SMS v hodnote 2 € na číslo 833, prispieť na malú modrú nezábudku od dobrovoľníkov v uliciach miest, či podporiť Zbierku v banke – priamym vkladom na účet Ligy za duševné zdravie SR. Celkový výnos minuloročnej zbierky predstavoval 32 797, 10 EUR.

(PR) – Za obsah a obrazový materiál zodpovedá objednávateľ tejto správy

FOTO: Ilustračné

Zdroj: Liga za duševné zdravie