Detská rozprávková Žilina ponúka šancu mladým autorom

Žiakom základných škôl a literárnych krúžkov je určená celoslovenská literárna súťaž Detská rozprávková Žilina 2011. Jej štvrtý ročník vyhlásili Žilinský samosprávny kraj, Krajské kultúrne stredisko (KKS) v Žiline a Národné osvetové centrum Bratislav

Monika Földešiová

Podľa Lucie Papšovej z KKS v Žiline má súťaž dve kategórie – od 8 do 10 rokov a od 11 do 13 rokov. „Každá škola môže poslať maximálne 3 najlepšie práce a jednotlivec 1 až 3 práce v rozsahu maximálne 2 strany formátu A4 na každú rozprávku. Práce je potrebné zaslať v 4 kópiách v tlačenej forme a taktiež v elektronickej podobe (Word, PDF). Súťažné práce musia byť v slovenskom jazyku, pôvodné, určené pre túto súťaž a nemôžu byť publikované až do vyhlásenia výsledkov. Taktiež nesmú byť podpísané a údaje o autorovi je potrebné uviesť v prihláške,“ uviedla Papšová.
Doplnila, že podmienkou účasti je doručenie záväznej prihlášky a súťažných prác najneskôr do 31. mája 2011 osobne, poštou na adresu KKS v Žiline alebo e-mailom. Propozície s prihláškou sú zverejnené na internetovej stránke www.kultura-zilina.sk. Vyhodnotenie výsledkov je naplánované na 14. októbra 2011,“ dodala Papšová.

Zdroj: TASR

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.