Igor Petrík Správy

Čo vznikne na mestskom pozemku pri lesoparku Chrasť? Poslanci volajú po verejnej diskusii

Aký bude ďalší osud mestského pozemku pri lesoparku Chrasť je nateraz otázne. Pozemok, určený na športovo rekreačné využitie je zatiaľ nevyužitý, podľa mestských poslancov je potrebná verejná diskusia.

Ilustračný obrázok k článku Čo vznikne na mestskom pozemku pri lesoparku Chrasť? Poslanci volajú po verejnej diskusii
Zdroj: TASR

O tom, ako naložiť s pozemkom mimo zastavaného územia medzi sídliskom Solinky a lesoparkom Chrasť, ktoré kúpilo mesto za 2 179 822 eur, rokovali poslanci na pondelkovom zasadnutí. Podľa Jozefa Oswalda, vedúceho odboru stavebného Mestského úradu v Žiline, je pozemok v zmysle územného plánu určený na športovo rekreačné využitie. Oswald zároveň poslancom predniesol Informatívnu správu Športovo – rekreačné plochy Žilina – Chrasť. Správu dalo vypracovať mesto ako vlastník pozemku a má slúžiť ako podklad pre odbornú, alebo verejnú diskusiu o tom, čo by na ňom malo byť.

Podľa poslanca Martina Kapitulíka materiál vôbec nedefinuje, čo by malo na pozemku vzniknúť. „Keď má prebiehať takáto diskusia čo tam bude, mala prebiehať v predstihu, predtým ako sa schválilo 2,2 milióna eur na kúpu tej lúky. Zopakujem, čo som hovoril pri kúpe. Za 2,2 milióna mohlo byť niekoľko tisíc parkovacích miest postavených,“ povedal Kapitulík.

Na vyjadrenie názoru najmä Solinkárov zas vyzval poslanec Peter Cibulka. „Vyzývam obyvateľov Žiliny a najmä Solinkárov, aby vyjadrili svoj názor na to, čo tam chcú mať. Náš návrh je taký, že ľudia by sa mali spolupodieľať na verejnom diskurze a mali by dávať návrhy, za čo by boli, aby sa s tým priestorom urobilo. Nech sa pozemok vkusne upraví ako miesto na relax pod dohľadom krajinného architekta, alebo sa tam urobí amfiteáter, alebo niečo so športom,“ povedal poslanec. "Ja osobne by som privítal čo najmenej stavebných zásahov do toho priestoru, keďže blízko je už les a ten prírodný charakter by mal ostať zachovaný. Miesto by sa myslím mohlo využiť na rodinnú relaxáciu a takisto na vytvorenie upraveného priestoru pre psíčkarov, ktorých je na Solinkách a v celom meste mnoho a nemajú kde pustiť na voľno svoje psy,“ dodal Peter Cibulka.

„Tento priestor sa dá využiť aj na kultúrne účely, pokiaľ tam postavíte niečo, napr. amfiteáter, čo by bolo zaujímavé, takže tá diskusia vôbec nie je uzavretá,“ doplnil poslanec Peter Ničík.

Myšlienka športovorekreačného využitia tohto územia má dlhodobý charakter. Už v Smernom územnom pláne Žiliny je tu uvažované s verejnou zeleňou s obvodovým športovým centrom vrátane kúpaliska. Územný plán sídelného útvaru Žilina schválený uznesením Vlády SSR v novembri.1978 a následne dopracovaný v júni 1980 uvažuje s lesoparkom Chrasť ako s Areálom zdravia. Západné svahy pod areálom zdravia boli rezervované pre univerzálny Park kultúry a oddychu s prechodom do plôch pre šport s veľkým podielom zelene. Pre územie bola v roku 1992 spracovaná urbanistická štúdia Areál voľného času, ktorá komplexne riešila celé vymedzené územie areálu, a to: vstupné priestory areálu vrátane vstupného spoločenského objektu, športovú halu, amfiteáter, vonkajšie športové plochy – ihriská, tribúnu, plochy pre modelárov, ihriská pre deti a mládež, plavecko – rekreačný areál, športhotel s 200 lôžkami a konferenčnou sálou, hospodársky dvor areálu, obchodné vybavenie, oddychová zóna, plochy na zimné športy a lesopark.

Mohlo by vás zaujímať:

Dobré správy pre Žilinčanov: Rozbité chodníky nahradia nové a takéto cyklotrasy pribudnú!

Problémy s parkovaním na žilinských sídliskách: Riešením má byť výstavba hromadných garáží a parkovacích domov!

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie