Jozef Legéň Správy

61. akademický rok Žilinskej univerzity: Na zimný semester nastúpilo dovedna 11 000 študentov

Na Žilinskej univerzite (ŽU) bude v 61. akademickom roku, ktorý v pondelok otvorili v Žiline, študovať dovedna 11 000 študentov vo všetkých formách a stupňoch vysokoškolského štúdia.

Ilustračný obrázok k článku 61. akademický rok Žilinskej univerzity: Na zimný semester nastúpilo dovedna 11 000 študentov
Zdroj: Dnes24.sk

Na prvý stupeň vysokoškolského štúdia nastúpilo podľa Terezy Soviarovej z kancelárie rektorky ŽU 2660 študentov, z toho 246 na externú formu štúdia. „Na druhý stupeň – inžiniersky a magisterský študijný program nastúpilo 1232 študentov, z toho 207 na externú formu štúdia. Štúdium v uplynulom akademickom roku 2012/2013 skončilo 3309 absolventov. Na školiacich pracoviskách ŽU študovalo v uplynulom akademickom roku v treťom stupni vysokoškolského štúdia 311 denných a 177 externých doktorandov. Štúdium úspešne absolvovalo 128 doktorandov,“ uviedla Soviarová.

Hodnota z domácich grantov za dva milióny eur

Doplnila, že ŽU sa podieľa na riešení úloh výskumu a vývoja pre domáce i zahraničné grantové schémy s ročnou kapacitou takmer 800 000 hodín. „Hodnota získaných grantov z domácich grantových schém VEGA, KEGA a APVV predstavuje ročne približne dva milióny eur. Snahu univerzity o aktívne zapojenie sa do medzinárodných výskumných projektov prezentuje riešenie viac ako 35 projektov, z toho 11 je z rámcových programov Európskej únie (EÚ). V uplynulom roku bolo na riešenie týchto projektov poskytnutých zo zahraničia viac ako 600 000 eur,“ povedala Soviarová.

Akademické prostredie podľa nej prepájajú s podnikateľskou sférou projekty aplikovaného výskumu a výskumno-vývojové aktivity. „Výsledky výskumu sa zavádzajú priamo do výrobnej či riadiacej praxe formou nových materiálov, technológií, noriem i metodík. Ročne sa na ŽU rieši približne 160 projektov a získané prostriedky predstavujú sumu 1,8 milióna eur," vyslovila Soviarová.

Viac zahraničných študentov

"Za ostatné roky sa výrazne zvýšil záujem zahraničných študentov o štúdium na ŽU. V akademickom roku 2011/2012 prišlo v rámci programu ERASMUS 92 študentov, z toho 85 na študijný pobyt a 7 študentov na stáž. ERASMUS učiteľskej mobility sa v uplynulom akademickom roku zúčastnilo 124 učiteľov, čo je doposiaľ najvyšší počet od zapojenia sa do programu,“ dodala Soviarová.

Zamestnanci univerzity

ŽU má v súčasnosti 1520 zamestnancov, z toho 814 žien. „Na univerzite pôsobí 643 vysokoškolských učiteľov, z toho 241 žien. Vo výskumnej oblasti pracuje 185 zamestnancov, z toho 55 žien. Ostatné činnosti univerzity zabezpečuje 692 zamestnancov, z toho 518 žien,“ uzatvorila Soviarová.

Zdroj: TASR

Rýchle správy

Najčítanejšie