Ľubomíra Goljerová Kultúra

2. ročník literárnej súťaže Žilinského kraja - Odkaz Karolíny Brüstleovej

Poslaním súťaže je podporiť literárnu tvorbu s cieľom rozvíjať pozitívne myslenie autorov, úctu k morálnym hodnotám a prispieť k poznaniu života a diela ľudí, ktorí sa svojím životom zaslúžili o všeobecné dobro.

Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je obec Podhorie. Spoluorganizátori sú Žilinský samosprávny kraj a Krajské kultúrne stredisko v Žiline. Témou súťaže je – Kto som ? Odkiaľ pochádzam ? Rod, rodina, národ… Súťažiaci môžu poslať najviac tri samostatné práce v rozsahu maximálne 5 na počítači písaných strán. Na súťažnej práci nemôže byť uvedené meno autora kvôli zachovaniu anonymity, potrebné údaje je nutné vyplniť do priloženej prihlášky. Literárnej súťaže sa môžu zúčastniť autori, ktorí doposiaľ knižne nepublikovali. Súťažné práce musia byť v slovenskom jazyku, pôvodné, určené pre túto súťaž a nemôžu byť publikované až do vyhlásenia výsledkov, ktoré sa uskutoční v mesiacoch marec-apríl 2011. Zaslaním práce do súťaže autori dávajú svoj súhlas na publikovanie práce. Súťažné práce musia vyjadrovať súťažnú tému. Práce treba zaslať mailom na adresu: literarna.sutazKB@gmail.com najneskôr do 31. januára 2011 alebo poštou v 4 kópiách na adresu Mgr. Ľudmila Masná, koordinátorka súťaže, Podhorie 177, 01318 Lietava Autori budú rozdelení do troch vekových kategórií: a/ žiaci osemročných gymnázií /príma – kvinta/, žiaci 5.-9. ročníka ZŠ b/ študenti gymnázií, stredných škôl a SOU c/ dospelí – začiatočníci, študenti VŠ Práce ohodnotí a o umiestnení rozhodne odborná porota. V každej kategórii môžu byť ocenené práce troch autorov, na návrh odbornej poroty môžu byť udelené aj čestné uznania. O výsledkoch súťaže a o termíne vyhodnotenia budú účastníci písomne informovaní.

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie