Soňa Vanovčanová Práca

Žilinská župa ohlásila voľné riaditeľské miesto: Tu sú podmienky

Žilinský samosprávny kraj zverejnil voľné pracovné miesto. Hľadá riaditeľa odboru financií.

Ilustračný obrázok k článku Žilinská župa ohlásila voľné riaditeľské miesto: Tu sú podmienky
Zdroj: Žilina gallery

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) obsadzuje pracovné miesto riaditeľ odboru financií na Úrade Žilinského samosprávneho kraja. Lukratívnu pracovnú ponuku zverejnil v stredu 11. apríla na svojich internetových stránkach. O miesto sa môžete uchádzať do 30. apríla.

Aké požiadavky by mal uchádzač spĺňať?

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
 • smer vzdelania v oblasti ekonomiky vítaný,
 • minimálne 5-ročná odborná prax v ekonomickej oblasti,
 • minimálne 3 roky praxe v riadení kolektívu,
 • znalosť ekonomických procesov a pravidiel vo verejnej správe,
 • základné znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti verejnej správy (napr.: zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, zákon č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní, zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, …).

Osobnostné predpoklady uchádzača

 • manažérske, komunikačné a organizačné zručnosti,
 • zodpovednosť a vysoké pracovné nasadenie,
 • lojálnosť, flexibilita,
 • bezúhonnosť,
 • aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami.

Do výberového konania budú podľa ŽSK zaradení uchádzači, ktorí splnia uvedené požiadavky a predpoklady. Predložia žiadosť o zaradenie do výberoveho konania, profesijný životopis a nesmie chýbať písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z. Spracuje tiež krátky projekt: „Vízie o smerovaní Žilinského samosprávneho kraja v oblasti ekonomiky a financovania na najbližšie 2–3 roky“ v rozsahu max. 1 strany A4 formátu.

Žiadosť spolu s ostatnými vyžadovanými dokumentmi je potrebné doručiť na adresu: Žilinský samosprávny kraj, organizačný odbor, Komenského 48, 011 09 Žilina, resp. e-mailom na adresu anna.klimikova@zilinskazupa.sk v termíne do 30. apríla 2018. V prípade otázok je možné kontaktovať Ing. Annu Klimíkovú na tel. č.. 041 / 5032 426.

Foto: ilustračné

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info zo ŽILINY a okolia

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie