Najlepší na Žilina24.sk

 1. Matej Harvan (85.27s) 100%
 2. Iveta Grecnarova (64.3s) 90%
 3. Soňa Vanovčanová (79.31s) 80%
 4. Matej Harvan (98.7s) 60%
 5. Lucja Lucja (78.67s) 50%
 6. Martin Károly (31.64s) 40%

Najlepší hráči

 1. Matej Harvan (85.27s) 100%
 2. Iveta Grecnarova (64.3s) 90%
 3. Soňa Vanovčanová (79.31s) 80%
 4. Matej Harvan (98.7s) 60%
 5. Lucja Lucja (78.67s) 50%
 6. Martin Károly (31.64s) 40%