Najlepší na Žilina24.sk

 1. Daniel Žofčík (21.55s) 100%
 2. Peter Konštiak (30.19s) 100%
 3. Soňa Vanovčanová (38.07s) 100%
 4. Jarka Gabrišová (39.42s) 100%
 5. Daniel Žofčík (23.74s) 90%
 6. Palino K (32.94s) 90%
 7. Palino K (37.47s) 80%
 8. Stanislav Porubčanský (54.96s) 80%
 9. Jana Šupejová (56.7s) 80%
 10. Maroš Huljak (90.17s) 60%

Najlepší hráči

 1. Daniel Žofčík (21.55s) 100%
 2. Peter Konštiak (30.19s) 100%
 3. Soňa Vanovčanová (38.07s) 100%
 4. Jarka Gabrišová (39.42s) 100%
 5. Daniel Žofčík (23.74s) 90%
 6. Palino K (32.94s) 90%
 7. Palino K (37.47s) 80%
 8. Stanislav Porubčanský (54.96s) 80%
 9. Jana Šupejová (56.7s) 80%
 10. Maroš Huljak (90.17s) 60%