Najlepší na Žilina24.sk

 1. . Petrik (65.52s) 50%

Najlepší hráči

 1. Viktor Gejza kallai (34.42s) 100%
 2. Zuzana Rusnáková (34.42s) 100%
 3. Viktor Gejza kallai (28.4s) 90%
 4. Alex Ivanko (33.97s) 90%
 5. Zuzana Janičkanová (40.01s) 90%
 6. Viktor Gejza kallai (42.05s) 80%
 7. Vladimír Ištoňa (51.85s) 80%
 8. Matej Štefuš (62.2s) 80%
 9. Karol Kovac (64.69s) 80%
 10. Jana Buvalová (52.4s) 70%