Najlepší na Žilina24.sk

 1. Soňa Vanovčanová (33.48s) 100%
 2. Jana Šupejová (52.51s) 100%
 3. Soňa Vanovčanová (28.95s) 90%
 4. Jana Šupejová (72.63s) 80%
 5. Jana Šupejová (123.3s) 50%
 6. Stanislav Porubčanský (237.96s) 50%
 7. Martina Mišendová (107.43s) 40%

Najlepší hráči

 1. Soňa Vanovčanová (33.48s) 100%
 2. Jana Šupejová (52.51s) 100%
 3. Soňa Vanovčanová (28.95s) 90%
 4. Jana Šupejová (72.63s) 80%
 5. Jana Šupejová (123.3s) 50%
 6. Stanislav Porubčanský (237.96s) 50%
 7. Martina Mišendová (107.43s) 40%