Najlepší na Žilina24.sk

 1. Majka C (28.32s) 100%
 2. Soňa Vanovčanová (41.41s) 100%
 3. Iveta Grecnarova (53.44s) 90%
 4. Iveta Grecnarova (58.21s) 70%
 5. Soňa Vanovčanová (75.61s) 60%
 6. Lucja Lucja (79.88s) 40%
 7. Radoslav Krivko (140.98s) 20%

Najlepší hráči

 1. Majka C (28.32s) 100%
 2. Soňa Vanovčanová (41.41s) 100%
 3. Iveta Grecnarova (53.44s) 90%
 4. Iveta Grecnarova (58.21s) 70%
 5. Soňa Vanovčanová (75.61s) 60%
 6. Lucja Lucja (79.88s) 40%
 7. Radoslav Krivko (140.98s) 20%