Ako dobre poznáte MHD v Žiline?

Otázka 1/10
K nočným linkám MHD patrí

Najlepší na Žilina24.sk

 1. Tomáš Kvaššay (36.69s) 100%
 2. Eva Sliviakova (41.62s) 100%
 3. Tomáš Kvaššay (60.32s) 90%
 4. Radoslav Krivko (90.87s) 60%
 5. Juraj Labuda (92.47s) 60%
 6. . Petrik (31.82s) 50%
 7. elena chlebcova (86.65s) 50%
 8. Jan Meciar (113.36s) 50%

Najlepší hráči

 1. Tomáš Kvaššay (36.69s) 100%
 2. Eva Sliviakova (41.62s) 100%
 3. Tomáš Kvaššay (60.32s) 90%
 4. Radoslav Krivko (90.87s) 60%
 5. Juraj Labuda (92.47s) 60%
 6. . Petrik (31.82s) 50%
 7. elena chlebcova (86.65s) 50%
 8. Jan Meciar (113.36s) 50%