Pondelok 22. júl 2019 Magdaléna  24 °C
Práca

Štvrtina ľudí si myslí, že ich pracovná situácia je lepšia, ako bola pred 5 rokmi

Ak porovnáte svoju dnešnú pracovnú situáciu s tou spred piatimi rokmi, povedali by ste, že sa výrazne zlepšila, zlepšila, zostala rovnaká, zhoršila alebo výrazne zhoršila sa? Viac ako štvrtina ľudí je s vývojom ich pracovnej situácie spokojná.

Ilustračný obrázok k článku Štvrtina ľudí si myslí, že ich pracovná situácia je lepšia, ako bola pred 5 rokmi
Zdroj: TASR

Ľudia, ktorí majú pocit, že sa ich situácia zhoršila, ju pociťujú výraznejšie. Informácie vyplývajú z reprezentatívneho prieskumu, ktorý pre Profesiu na vzorke 1 050 ľudí nad 18 rokov, pripravila agentúra Focus.

Na otázku o pracovnej situácii dnes a pred piatimi rokmi najväčšia skupina ľudí v prieskume uviedla, že ich situácia je posledných päť rokov rovnaká. Druhá najväčšia skupina je pozitívna. V prieskume 25% respondentov uviedlo, že majú pocit, že sa ich pracovná situácia zlepšila oproti tomu, ako sa mali pred piatimi rokmi. Výrazne lepšie svoju situáciu vnímajú len 2% ľudí.

Naopak, situácia ľudí v pracovnej oblasti je horšia ako pred piatimi rokmi podľa 19% respondentov. Ďalších 7% však povedalo, že situácia sa výrazne zhoršila.

Vyšší podiel ľudí, ktorí pociťujú, že sa ich pracovná situácia zlepšila, je medzi ľuďmi vo veku od 35–44 rokov (36%), tiež medzi ľuďmi s vysokoškolským vzdelaním (39%),výkonnými odbornými pracovníkmi, úradníkmi (38%) a tvorivými odbornými pracovníkmi (46%). Pozitívny vývoj vo svojom pracovnom živote pociťujú tiež respondenti s najvyšším mesačným príjmom domácnosti, ktorých príjem je vyše 1 501 EUR (39%).

Výraznejšie zastúpenie ľudí, ktorí hovoria, že ich pracovná situácia je výrazne lepšia ako pred piatimi rokmi je podľa socio-demografických charakteristík u ľudí vysokoškolským vzdelaním. Kým zo všetkých respondentov výrazné zlepšenie situácie v práci vidia 2% ľudí, z nich je táto skupina päť percentná. Päť percent veľmi pozitívnych respondentov je tiež medzi ľuďmi pracujúcimi ako tvoriví odborní pracovníci a podnikatelia a živnostníci.

Mladí ľudia majú pocit, že ich situácia sa zhoršila

Vyšší podiel respondentov, ktorí sa vyjadrili, že ich pracovná situácia sa zhoršila, je medzi mladými ľuďmi vo veku od 25–34 rokov (23%), medzi ľuďmi so stredoškolským vzdelaním bez maturity (24%), ľuďmi z malých obcí a ľuďmi z Banskobystric­kého kraja.

Negatívne vnímajú situáciu ľudia, ktorí sú aktuálne nezamestnaní. Z nich až 40% uviedlo, že pred piatimi rokmi bola ich pracovná situácia lepšia.

Najpozitívnejšie svoju situáciu vnímajú ľudia v Trenčianskom kra­ji

Najviac ľudí, ktorí svoju situáciu v porovnaní s tou spred piatich rokov vnímajú pozitívne žije v Trenčianskom kraji. Druhým najpozitívnejším krajom vo vnímaní pracovnej situácie je Prešovský kraj.

Najvyšší podiel ľudí nespokojných s vývojom svojej pracovnej situácie je v Banskobystrickom a Žilinskom kraji.

Zdroj: Profesia.sk, Focus

Zdroj: Dnes24.sk