Martin Grendel Kultúra

Múzeum Janka Kráľa predstavilo ďalšiu výstavu

Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši predstavuje kolekciu ilustrácií 15 slovenských autorov, ktorí boli ocenení cenami Gran Prix, zlatými jablkami, plaketami a čestnými uznaniami.

Výstava „Najkrajšie knihy a ocenené ilustrácie“ je pripravená v spolupráci s Bibianou, medzinárodným domom umenia pre deti v Bratislave a Liptovskou knižnicou G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši. Základom výstavy sú ilustrácie a knihy z Bibiany, ktorá už vyše dvoch desaťročí podporuje rozvoj profesionálneho umenia pre deti. Jej formovanie už od začiatku bolo späté so svetoznámym podujatím Bienále ilustrácií Bratislava, známym ako BIB a tieto tri písmená sa stali základom mena Bibiana, dnes modernej európskej inštitúcie.

BIB je Medzinárodná súťažná prehliadka originálov ilustrácií detských kníh, ktorá sa uskutočňuje od roku 1967, každé dva roky. Pri jej zrode stál významný slovenský ilustrátor prof. Albín Brunovský. Ten staval na základoch Vincenta Hložníka.

V oblasti výtvarného a ilustrátorského umenia pre deti je najvýznamnejšou udalosťou na svete. Na 21 ročníkoch BIB sa za 42 rokov prezentovalo 6200 ilustrátorov z viac ako 100 krajín sveta s takmer 50 000 ilustrá­ciami. Výtvarníci vnímajú BIB nielen ako umeleckú konfrontáciu, ale aj ako možnosť prezentácie svojich národných literatúr pre deti. Myšlienka zakladateľov tohto podujatia je teraz aktuálnejšia ako pred rokmi. Ilustrátorské umenie obohacuje osobnosť mladého čitateľa a vracia knihe popredné miesto, ktoré jej v histórií ľudstva patrilo.

Súčasťou výstavy sú aj tituly zo súťaže „Kniha Liptova 2009“. Tú organizuje každoročne Liptovská knižnica G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši. Súťaž spočíva v nominácií kníh čitateľmi a ich následným hlasovaním. Nominované knihy však musia spĺňať aj určité podmienky. Publikácie musia mať obsahový, resp. autorský súvis s Liptovom, musia byť knižne spracované, mať pridelené číslo ISBN a rok vydania musí byť totožný s rokom, v ktorom je súťaž vyhlásená.

Bibiana
20
Galéria
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM