Zápisy do žilinských škôlok: KOMPLETNÝ PREHĽAD termínov!

Zápis do materských škôl prebieha tento rok kvôli posunutým zápisom na základné školy neskôr. Prinášame vám prehľad kedy a kam môžete zapísať svoje detičky v Žiline.

Ilustračný obrázok k článku Zápisy do žilinských škôlok: KOMPLETNÝ PREHĽAD termínov!

Máte doma budúceho škôlkára a riešite dilemu, do ktorej škôlky ho zapísať? V Žiline si môžete vybrať z viacerých predškolských zariadení. Prijímanie detí do materských škôl sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole a to na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

Žiadosti nájdete priamo na stránkach škôlky, ako aj na webovej stránke Mesta Žilina. Súčasťou prihlášky je aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a najnovšie aj údaj o povinnom očkovaní. Počet podaných žiadostí nie je limotovaný. Ak má vaše dieťa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, k žiadosti je potrebné aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Mesto Žilina má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 20 samostatných materských škôl a 6 materských škôl pri Základných školách.

Zápis detí do materských škôl pre školský rok 2017/2018 v Žiline sa začne 2. mája a končí 5. mája 2017. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku. Deti s odloženou či dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Môžete sa stretnúť aj s tým, že vami vybraná škôlka môže uprednostňovať deti, ktoré dovŕšia k septembru 3 roky, deti, ktorých súrodenci už navštevujú materskú školu, alebo deti, ktoré majú trvalý pobyt v meste Žilina, prípadne danej mestskej časti.

*Materská škola** *Čas (prac.dni)**
Materská škola, Cesta k vodojemu 386/4 od 7:00 hod. do 15:00 hod.
Materská škola Študentská 15/3 od 7:00 hod. do 16:00 hod.
Materská škola, Dedinská 1/1 od 7:00 hod. do 16:00 hod.
Materská škola, Kultúrna 284/11 od 7:00 hod. do 16:00 hod.
Materská škola, Andreja Kmeťa 15 od 10:00 hod. do 16:30 hod.
Materská škola, Predmestká 27 od 7:00 hod. do 15:00 hod.
Materská škola, Stavbárska 4 od 7:00 hod. do 16:30 hod.
Materská škola, Puškinova 2165/3 od 7:00 hod. do 15:30 hod.
Materská škola, Čajakova 4 od 10:30 hod. do 12:00 hod. od 14:20 hod. do 16,00 hod.
Materská škola, Bajzova 9 od 7:00 hod. do 15:00 hod.
Materská škola, Jarná 2602/7 od 6:30 hod. do 16:30 hod.
Materská škola, Suvorovova 2797/20 od 6:30 hod. do 16:30 hod.
Materská škola, Materská škola, Nám. J. Borodáča 6 od 10:15 hod. do 16:00 hod.
Materská škola, Nám. Janka Borodáča 7 od 7:00 hod. do 15:30 hod.
Materská škola, Gemerská 1772 od 7:00 hod. do 16:00 hod.
Materská škola, Trnavská 2993/21 od 7:00 hod. do 15:30 hod.
Materská škola, Limbová 26 od 8:00 hod. do 16:00 hod.
Materská škola, Petzvalova 8 od 7:00 hod. do 16:00 hod.
Materská škola, Rybné námestie 1/1 od 7:00 hod. do 16:00 hod.
Materská škola, Ku škôlke 196/11 od 6:30 hod. do 16:30 hod.
ZŠ s materskou školou, Do Stošky 8 od 8:00 hod. do 10:00 hod.
ZŠ s materskou školou, Ul. sv. Gorazda 1 od 7:00 hod. do 16:00 hod.
ZŠ s materskou školou, Brodňanská 110/17 od 6:30 hod. do 16:00 hod.
ZŠ s materskou školou, Dolná Trnovská 36 od 6:15 hod. do 16:30 hod.
ZŠ s materskou školou, J. Závodského 16 od 6:30 hod. do 16:00 hod.
ZŠ s materskou školou Gaštanová 56 / Na Stanicu 27 od 8:00 hod. do 16:00 hod.

* Zápis na MŠ Trnavská bude v čase :
2. mája : 7:00 – 15:30
3. mája: 7:00 – 15:30
4. mája: 10:30 – 13:00
5. mája: 7:00 – 12:30

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame